Skoči na vsebino

ARHIV 2017

 

 1. Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 6057 v Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, za delo na projektu Tehnične pomoči Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (objavljeno 29.12.2017)
 2. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec DM 6060 v Direktoratu za notranji trg v Projektni enoti Evropski potrošniški center (EPC) (objavljeno 14.12.2017)
 3. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec DM 659 v Direktoratu za notranji trg v Sektorju za trgovinsko politiko (objavljeno 12.12.2017)
 4. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo  uradniškega delovnega mesta svetovalec, pod šifro 6002 v Generalnem sekretariatu, v Pravni službi (objavljeno 30.11.2017)
 5. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Tajnica V, pod šifro 57, v Pravni službi, v Generalnem sekretariatu, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 20.11.2017)
 6. Obvestilo o neuspešno zaključenem internem natečaju za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec pod šifro 730 (objavljeno 20.11.2017)
 7. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec DM 5231 v Direktoratu za notranji trg v Projektni enoti Evropski potrošniški center (objavljeno 20.11.2017)
 8. Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zasedbo DM podsekretar, šifra DM 708 (objavljeno 17.11.2017)
 9. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Dokumentalist VI pod šifro 129 v Generalnem sekretariatu, Službi za splošne zadeve in informatiko (objavljeno 15.11.2017)
 10. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Sekretar v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Sektorju za internacionalizacijo (objavljeno 24.10.2017)
 11. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Direktoratu za notranji trg v Projektni enoti Evropski potrošniški center (objavljeno 24.10.2017)
 12. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj  za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec, pod šifro 6037, v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, v Sektorju za internacionalizacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 26.9.2017)
 13. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega delovnega mesta svetovalec - pripravnik, pod šifro 9017, v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 26.9.2017)
 14. Delo uradniškega sveta - 2017 - Obvestilo o izbiri kandidata - posebni javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 22.9.2017)
 15. Delo uradniškega sveta - 2017 - Obvestilo o izbiri kandidata - posebni javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 22.9.2017)
 16. Obvestilo o zaključenem javnem natečaju podsekretar (šifra DM 6039) v Direktoratu za regionalni razvoj, Sektorju za načrtovanje regionalnega razvoja-lokacija Maribor (objavljeno 15.9.2017)
 17. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest Višji svetovalec pod šifro 6007 v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo (objavljeno 1.9.2017)
 18. Obvestilo o izbiri kandidata - javni natečaj za zaposlitev na uradniškem delovnem mestu podsekretar, šifra 6038 v Direktoratu za regionalni razvoj, Sektorju za načrtovanje regionalnega razvoja (TP) - Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar, šifra DM 6038 v Direktoratu za regionalni razvoj, Sektorju za načrtovanje regionalnega razvoja (objavljeno 24.8.2017)
 19. Obvestilo o izbiri kandidata - posebni javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 3.8.2017)
 20. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 6014 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino - Področje za zakonodajo intelektualne lastnine, izdajo dovoljenj in nadzor kolektivnih organizacij (objavljeno 21.7.2017)
 21. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 6012 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Področje za zakonodajo intelektualne lastnine, izdajo dovoljenj in nadzor kolektivnih organizacij (objavljeno 19.7.2017)
 22. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 6011 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Področje za zakonodajo intelektualne lastnine, izdajo dovoljenj in nadzor kolektivnih organizacij (objavljeno 14.7.2017)
 23. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 707 v Sektorju za storitve in proizvode v Direktoratu za notranji trg (objavljeno 13.7.2017)
 24. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 6059 v Službi za razvojna sredstva, Oddelku za nepovratna sredstva – področje koordinacije (objavljeno 12.7.2017)
 25. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega delovnega mesta poslovni sekretar V-II, pod šifro 6040, v Službi za razvojna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 5.7.2017)
 26. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec, šifra 6054, v Službi za razvojna sredstva, v Oddelku za nepovratna sredstva – področje kontrol (objavljeno 21.6.2017)
 27. Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zaposlitev na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec, šifra 6058, v Direktoratu za regionalni razvoj, Sektorju za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo (objavljeno 12.6.2017)
 28. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta Tajnica direktorja V-I v Direktoratu za turizem (objavljeno 8.6.2017)
 29. Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 6020 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za industrijsko lastnino-Področje za znamke, modele in geografske označbe (objavljeno 8.6.2017)
 30. Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 6019 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Področje za zakonodajo intelektualne lastnine, izdajo dovoljenj in nadzor kolektivnih organizacij (objavljeno 8.6.2017)
 31. Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 6018 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Področje za zakonodajo intelektualne lastnine, izdajo dovoljenj in nadzor kolektivnih organizacij (objavljeno 8.6.2017)
 32. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec v Direktoratu za lesarstvo (objavljeno 29.5.2017)
 33. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za razvojna sredstva, v Oddelku za nepovratna sredstva – področje koordinacije (objavljeno 29.5.2017)
 34. Obvestilo o zaključenem izbirnrm postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Referent pod šifro 6022 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za podporo procesom-Področje za prijave, registre in arhive (objavljeno 23.5.2017)
 35. Obvestilo o zaključku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec, šifra 6048 v Direktoratu za regionalni razvoj, Sektorju za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo (brez izbire) (objavljeno 15.5.2017)
 36. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Referent pod šifro 6023 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za podporo procesom - Področje za prijave, registre in arhive (objavljeno 9.5.2017)
 37. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo delovnega mesta podsekretar pod šifro 529, v Direktoratu za notranji trg (objavljeno 6.4.2017)
 38. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo   uradniškega delovnega mesta Svetovalec – pripravnik v Kabinetu ministra (objavljeno 30.3.2017)
 39. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec v Direktoratu za notranji trg, Projektni enoti Evropski potrošniški center (EPC) (objavljeno 30.3.2017)
 40. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec DM 707 v Sektorju za proizvode v Direktoratu za notranji trg (objavljeno 28.3.2017)
 41. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 23 v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu Republike Slovenije za meroslovje, Sektorju za fizikalna merjenja (objavljeno 21.3.2017)
 42. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec-pripravnik pod šifro 9011 v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, Sektorju za trgovinsko politiko (objavljeno 17.2.2017)
 43. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega delovnega mesta tajnica V, šifra 57, v Pravni službi v Generalnem sekretariatu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 25.1.2017)
 44. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega delovnega mesta Programer aplikacij VII/2-II pod šifro 6017 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za podporo procesom – Področje za informacijske tehnologije in uradne objave (objavljeno 11.1.2017)
 45. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 6015 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za industrijsko lastnino – Področje za patente, DVC in topografijo polprevodniškega vezja (objavljeno 10.1.2017)