Skoči na vsebino

ARHIV 2011

 1. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 61 v IRSER, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 2. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 62 v IRSER, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 3. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku- interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta pod šifro 594- Svetovalec, v Generalnem sekretariatu v Službi za operativno tehnično podporo
 4. Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku interne objave za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta pod šifro 822- Voznik funkcionarja V v Kabinetu ministrice
 5. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku- interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta pod šifro 818- Podsekretar v Kabinetu ministra
 6. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 64 v Inšpektoratu RS za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 7. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor svetnik pod šifro 84 v Inšpektoratu RS za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 8. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 60 v Inšpektoratu RS za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 9. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku- interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta pod šifro 827- Višji svetovalec v Kadrovski službi Generalnega sekretariata
 10. Obvestilo o neizvedbi izbirnega postopka-interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta pod šifro 841-Sekretar v Kabinetu ministra
 11. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 74 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko – Lokacija Črnomelj
 12. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 65 v Sektorju za preiskave, pravne zadeve in ekonomsko analitiko, Oddelku za ekonomsko analitiko
 13. Obvestilo o zaključenem postopku JN za zasedbo DM podsekretar ("818") v Kabinetu ministrice
 14. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku -javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 61 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 15. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku -javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 62 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 16. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku -javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 64 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 17. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 839 v Direktoratu za energijo, Sektorju za oskrbo, energetske vire in rudarstvo
 18. Obvestilo o končanem postopku - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 48 v Generalnem sekretariatu, Službi za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve
 19. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 55 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko - Lokacija Kranj
 20. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku- javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta pod šifro 827- Višji svetovalec v Kadrovski službi Generalnega sekretariata