Skoči na vsebino

ARHIV 2010

 1. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 559 v Direktoratu za notranji trg, sektorju za pravo družb
 2. Obvestilo o končanem postopku - interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar v Službi za kohezijsko politiko in kontrolo
 3. Obvestilo o končanem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 31 v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja
 4. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za  zasedbo uradniškega delovnega mesta pod šifro 627 – Podsekretar v Direktoratu za energijo, Sektorju za oskrbo z energijo in statistiko v energetiki
 5. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 49 v Uradu Republik Slovenije za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja, Oddelku za pravne zadeve
 6. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 72v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko, Lokacija Nova Gorica
 7. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 64 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekcija za elektro in strojno energetiko
 8. Obvestilo o končanem postopku-interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 747 v službi za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za javna naročila
 9. Obvestilo o končanem postopku-interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 748 v Službi za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za javna naročila
 10. Obvestilo o razveljaviti javnega natečaja z zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pod šifro 627 - podsekretar v Direktoratu za energijo, Sektorju za oskrbo z energijo in statistiko v energetiki v Ministrstvu za gospodarstvo
 11. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 64 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 12. Obvestilo o neuspešno zaključeni izvedbi  Interne objave za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta pod šifro 786 -  Analitik VI v Direktoratu za energijo, v Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije
 13. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 72 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 14. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 60 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 15. Obvestilo o končanem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 559 v Direktoratu za notranji trg
 16. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 748 v Generalnem sekretariatu, Službi za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za javna naročila
 17. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor pod šifro 64 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko
 18. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor svetnik pod šifro 84 v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Inšpekciji za elektro in strojno energetiko