Skoči na vsebino

ARHIV 2009

 1. Obvestilo o končanem natečajnem postopku - javni natečaj prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost - Sektorju za razvojne spodbude, in sicer za nedoločen čas na projektu "Tehnična pomoč-MG-Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013"
 2. Obvestilo o končanem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost- Sektorju za razvojne spodbude
 3. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – javna objava za prosto uradniško delovno mesto podsekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost- Sektorju za razvojne spodbude
 4. Obvestilo o končanem natečajnem postopku - javni natečaj prosto delovno mesto Višji svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije - Sektorju za razvoj informacijske infrastrukture in sicer za nedoločen čas na projektu "Tehnična pomoč-MG-Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013"<//u><//u>
 5. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar v Direktoratu za energijo - Sektorju za oskrbo z energijo in EU zadeve
 6. Obvestilo o končanem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Vodja sektorja za pravo družb v Direktoratu za notranji trg
 7. Obvestilo o končanem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Direktoratu za ekonomske odnose s tujino - Sektorju za multilateralne ekonomske odnose
 8. Obvestilo o končanem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Generalnem sekretariatu - Glavni pisarni
 9. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 476 v Direktoratu za turizem, Sektorju za investicijsko politiko in razvoj poslovnega okolja
 10. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 629 v Direktoratu za energijo, Sektorju za skrbo z energijo in EU zadeve
 11. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretarod šifro 24 v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence - Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja
 12. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 33 v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence - Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja, Oddelku za pravne zadeve
 13. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 125 v Direktoratu za ekonomske odnose s tujino, Sektorju za internacionalizacijo
 14. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 26 v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja
 15. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo  prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 175 v Direktoratu za notranji trg, Sektorju za trgovino in varstvo pravic
 16. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Sekretar pod šifro 459 v Kabinetu ministra
 17. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo delovnega mesta Podsekretar pod šifro 33 v Uradu RS za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja, Oddelku za pravne zadeve
 18. Obvestilo o končanem postopku - javni natečaj za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 48 v Uradu RS za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja, Oddelku za pravne zadeve
 19. Obvestilo o končanem natečajnem postopku - javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec pod šifro 5
 20. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 697 v Direktoratu za energijo, Sektorju za ekonomske analize in statistiko v energetiki

 21. Obvestilo o končanem postopku – Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar pod šifro 698 v Direktoratu za energijo, Sektorju za upravljanje državnega premoženja

 22. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku – interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 31 v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja

 23. Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec pod šifro 46 v Uradu RS za varstvo konkurence, Sektorju za pravne zadeve in preiskovalna dejanja