Skoči na vsebino

OBVESTILA O ZAKLJUČENIH IZBIRNIH POSTOPKIH

 

  1. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, v Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo, za delo na projektu Tehnične pomoči Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (objavljeno 29.3.2019)
  2. Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zaposlitev na prosto delovno mesto Podsekretar (šifra DM 190), v Sektorju spodbujanje ugodnega poslovnega okolja, v Direktoratu za turizem (objavljeno 26.3.2019)
  3. Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zaposlitev (napotitev) na prosto delovno mesto diplomat v zunanji službi za področje notranjega trga in varstva potrošnikov v SPBR (objavljeno 20.3.2019)
  4. Obvestilo o neuspešno zaključenem internem natečaju za zaposlitev (napotitev) na prosto delovno mesto diplomat v zunanji službi za področje trgovinske politike v SPBR (objavljeno 20.3.2019)
  5. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo  uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 163 v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za patente (objavljeno 27.2.2019)
  6. Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zaposlitev (napotitev) na prosto delovno mesto diplomat v zunanji službi za področje prava družb in intelektualne lastnine v SPBR (objavljeno 4.2.2019)
  7. Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Referent pod šifro 156 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, v Sektorju za splošne zadeve (objavljeno 16.1.2019)