Skoči na vsebino

OBVESTILA O ZAKLJUČENIH IZBIRNIH POSTOPKIH

 

 1. Obvestilo o zaključenem izbirnrm postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Referent pod šifro 6022 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za podporo procesom-Področje za prijave, registre in arhive (objavljeno 23.5.2017)
 2. Obvestilo o zaključku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec, šifra 6048 v Direktoratu za regionalni razvoj, Sektorju za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo (brez izbire) (objavljeno 15.5.2017)
 3. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Referent pod šifro 6023 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za podporo procesom - Področje za prijave, registre in arhive (objavljeno 9.5.2017)
 4. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - interni natečaj za zasedbo delovnega mesta podsekretar pod šifro 529, v Direktoratu za notranji trg (objavljeno 6.4.2017)
 5. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo   uradniškega delovnega mesta Svetovalec – pripravnik v Kabinetu ministra (objavljeno 30.3.2017)
 6. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec v Direktoratu za notranji trg, Projektni enoti Evropski potrošniški center (EPC) (objavljeno 30.3.2017)
 7. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec DM 707 v Sektorju za proizvode v Direktoratu za notranji trg (objavljeno 28.3.2017)
 8. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 23 v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu Republike Slovenije za meroslovje, Sektorju za fizikalna merjenja (objavljeno 21.3.2017)
 9. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javna objava za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec-pripravnik pod šifro 9011 v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, Sektorju za trgovinsko politiko (objavljeno 17.2.2017)
 10. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega delovnega mesta tajnica V, šifra 57, v Pravni službi v Generalnem sekretariatu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (objavljeno 25.1.2017)
 11. Obvestilo o zaključeni javni objavi prostega delovnega mesta Programer aplikacij VII/2-II pod šifro 6017 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za podporo procesom – Področje za informacijske tehnologije in uradne objave (objavljeno 11.1.2017)
 12. Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku – javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec pod šifro 6015 v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Sektorju za industrijsko lastnino – Področje za patente, DVC in topografijo polprevodniškega vezja (objavljeno 10.1.2017)