Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 638 OD 653

Soglasje k programu dela Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2006


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela sklep o soglasju k programu dela Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) za leto 2006, v katerem so opredeljene osnovne naloge, ki jih bo...

Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Uredbe o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami. Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu...

Oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2006


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela sklep o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2006.

Uredba o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino


Vlada RS je danes na redni sej na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister za gospodarstvo na obisku na Kosovu


Danes je minister za gospodarstvo RS mag. Andrej Vizjak na obisku na Kosovu.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2006


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije (EBRS) za leto 2006. EBRS je narejena po mednarodno primerljivi metodologiji Evropskega statističnega urada (Eurostat) in prikazuje...

Javna razprava o gospodarskih in socialnih reformah


V Celju je 5. junija potekala tretja javna razprava, ki jo je Urad Vlade RS za informiranje pripravil v okviru seznanjanja javnosti o gospodarskih in socialnih reformah. Tokratni poudarek je bil na povečanju konkurenčnosti...