Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 638 OD 643

Nižje prodajne cene naftnih derivatov


Cene surove nafte in naftnih derivatov so v zadnjem 4-tedenskem obdobju, ki služi kot osnova za izračun cen naftnih derivatov v naslednjem 4-tedenskem obdobju, precej nihale. Najprej so se cene naftnih derivatov na svetovnih...

Mnenje Vlade RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih (ZPre-A)


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih (ZPre-A), ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev...

Vlada RS sprejela mnenje na pobudo družbe Emona Obala trgovski sistem, d. d., Koper


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela mnenje na pobudo družbe Emona Obala trgovski sistem, d. d., Koper, ki ga zastopa odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji iz Ljubljane, za...

Stališče do predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost za obdobje 2007-2013


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela stališče do predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost za obdobje...

Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela Uredbo o spremembi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja...

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu (okrepitev razvojnih enot podjetij z novimi magistri in doktorji)


Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS z dne 3. 3. 2006. Cilj razpisa je vzpodbuditi prehod najmanj 50 naravoslovno-tehničnih raziskovalcev (magistrov in doktorjev) iz znanosti v gospodarstvo in zagotoviti kakovostna...

Spremembe razpisa za turistično infrastrukturo


V Uradnem listu RS z dne 3. 3. 2006 so objavljene Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - ukrep 1.2 : Spodbujanje razvoja turističnih destinacij - Turistična...