Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 637 OD 641

Dodelitev sredstev državne pomoči za SP Polskava, d. d.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sklenila, da se gospodarski družbi SP Polskava, d. d., Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko, dodeli pomoč za prestrukturiranje v obliki dolgoročnega posojila v...

Vlada RS o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na današnji redni seji na podlagi 6. člena Zakona o Vladi RS, 264. in 459. člena Zakona o gospodarskih družbah in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja...

Vlada RS o imenovanju direktorja javnega podjetja Elektro - Slovenija, d. o. o.


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi RS, 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 13. člena Uredbe o preoblikovanju Javnega...

Vlada RS sprejela stališče do predloga Direktive Evropskega parlamenta


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela stališče do predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta glede storitev na notranjem trgu. Stališče je, da Slovenija na splošno podpira...

Nova Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu


Vlada RS je na današnji 61. redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu. To pomeni, da se bodo cene prevoza potnikov po...

Vlada RS sprejela Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2006 in 2007


Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo na svoji današnji redni seji sprejela Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2006 in 2007. Vlada RS bo tudi v letih 2006 in 2007 nadaljevala z usmeritvami na področju cen, ki...

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru...