Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

 

Osrednji elektronski naslov  soj.mgrt(at)gov.si

 

Karin Jurman Marn

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 33 41

M: 031 783 840

 

Jernej Kovač, MBA (HEC Paris)

T: 01 400 34 58

M: 040 490 376 

V Službi za odnose z javnostmi vam bomo z veseljem pomagali do odgovorov na vaša vprašanja, ki se nanašajo na delovno področje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Javnost dela

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja javnost dela v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije (50. in 51. člen), Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

 

V Službi za odnose z javnostmi načrtujemo, organiziramo in izvajamo strokovne ter organizacijske naloge s področja odnosov z javnostmi, skrbimo za promocijo in zunanjo podobo ministrstva.

 

Javnost dela je zagotovljena:

• z dajanjem pravočasnih, točnih informacij in obvestil z delovnih področij ministrstva medijem,

• z novinarskimi konferencami in uradnimi sporočili za javnost,

• z napovedniki dogodkov in dejavnosti (na domačem in mednarodnem prizorišču),

• z objavljanjem vsebin na spletnih straneh in s publicistično dejavnostjo.

 

Javnost dela ministrstva zagotavljajo minister in državna sekretarja.

Informacije, pojasnila in druge podatke dajejo minister, državna sekretarja, zaposleni v Službi za odnose z javnostmi, po posebnem pooblastilu ministra pa tudi drugi uslužbenci ministrstva.

 

Naloge na področju odnosov z javnostmi so:

• opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog pri obveščanju javnosti o delu ministrstva in o dogajanju na področjih, za katera je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

• opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za predstavitev dejavnosti ministrstva,

• priprava novinarskih konferenc,

• priprava gradiv za medije in sporočil za javnost,

• načrtovanje in priprava različnih dogodkov in projektov za boljšo obveščenost javnosti,

• priprava in izdaja biltenov, brošur, zloženk in drugega gradiva,

• izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog splošne promocije,

• urejanje spletnih strani.

 

 


V Službi za odnose z javnostmi delujemo v skladu s Kodeksom ravnanja poklicnih svetovalcev za odnose z javnostmi.