Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

 

Osrednji elektronski naslov  soj.mgrt(at)gov.si

 

Karin Jurman Marn

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 33 41

M: 031 783 840

 

Jernej Kovač, MBA (HEC Paris)

T: 01 400 34 58

M: 040 490 376 

V Službi za odnose z javnostmi vam bomo z veseljem pomagali do odgovorov na vaša vprašanja, ki se nanašajo na delovno področje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Javnost dela

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja javnost dela v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije (50. in 51. člen), Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

 

V Službi za odnose z javnostmi načrtujemo, organiziramo in izvajamo strokovne ter organizacijske naloge s področja odnosov z javnostmi, skrbimo za promocijo in zunanjo podobo ministrstva.

 

Javnost dela je zagotovljena:

• z dajanjem pravočasnih, točnih informacij in obvestil z delovnih področij ministrstva medijem,

• z novinarskimi konferencami in uradnimi sporočili za javnost,

• z napovedniki dogodkov in dejavnosti (na domačem in mednarodnem prizorišču),

• z objavljanjem vsebin na spletnih straneh in s publicistično dejavnostjo.

 

Javnost dela ministrstva zagotavljajo minister in državna sekretarja.

Informacije, pojasnila in druge podatke dajejo minister, državna sekretarja, zaposleni v Službi za odnose z javnostmi, po posebnem pooblastilu ministra pa tudi drugi uslužbenci ministrstva.

 

Naloge na področju odnosov z javnostmi so:

• opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog pri obveščanju javnosti o delu ministrstva in o dogajanju na področjih, za katera je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

• opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za predstavitev dejavnosti ministrstva,

• priprava novinarskih konferenc,

• priprava gradiv za medije in sporočil za javnost,

• načrtovanje in priprava različnih dogodkov in projektov za boljšo obveščenost javnosti,

• priprava in izdaja biltenov, brošur, zloženk in drugega gradiva,

• izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog splošne promocije,

• urejanje spletnih strani.

 

 


V Službi za odnose z javnostmi delujemo v skladu s Kodeksom ravnanja poklicnih svetovalcev za odnose z javnostmi.