Skoči na vsebino

NOVICA

6. 12. 2012

Vlada imenovala člane Sveta agencije Spirit

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o imenovanju članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.

V skladu s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, skrajšano imenovane Spirit, je organ agencije poleg direktorja tudi Svet agencije, ki ima osem članov. Drugi odstavek 9. člena sklepa določa, da člane agencije imenuje Vlada RS na predlog ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer:

 

- tri predstavnike ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
- predstavnika ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
- predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnika Turistično gostinske zbornice Slovenije,
- predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi navedenega pozvalo zgoraj navedene inštitucije, da podajo svoj predlog za imenovanje članov v Svet agencije. 

 

V skladu s prejetimi predlogi, je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Vladi RS predlagal imenovanje naslednjih članov v svet agencije:

 

- Matej Čepeljnik, predstavnik Ministrstva za finance,
- dr. Stanislav Raščan, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
- dr. Cvetka Tinauer, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije
- Zdravko Počivalšek, predstavnik Turistično gostinske zbornice Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije,
- Matjaž Mate – Tomi, predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
- Aleš Vehar, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Marjan Hribar, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Sabina Koleša, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Člani sveta agencije so imenovani za mandatno dobo pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.