Skoči na vsebino

NOVICA

30. 11. 2012

Evropska sredstva za izgradnjo protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih

Ljubljana, 30. november 2012 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt gradnje protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih, ki so del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Vrednost projekta znaša dobrih 61 milijonov evrov, od tega bo 41,9 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.

 

V okviru projekta, ki se bo zaključil predvidoma do konca leta 2015, je predvidena postavitev protihrupnih ograj in t.i. absorpcijske obloge portalov predora v skupni dolžini 31,2 kilometra oz. 140.646 m2 površine.

 

Protihrupne ograje bodo zgrajene na naslednjih avtocestnih odsekih:
• Dramlje-Celje in Celje-Arja vas v skupni dolžini 18,3 kilometra,
• pol drugi kilometer na odseku Malence-Šmarje Sap (vključno z absorpcijsko oblogo portalov predora Mali vrh),
• Unec-Postojna v skupni dolžini 3,8 kilometra in
• 7,6 kilometra na avtocestnem odseku Brezovica-Vrhnika.

 

Z izgradnjo protihrupnih ograj se bodo zmanjšale emisije hrupa (ta je na obravnavanih območjih čezmerna), s čimer se bo izboljšalo tudi bivalno okolje za približno 21.100 prebivalcev.

 

Sicer pa so sredstva 1,57 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013, v okviru katerega se sofinancira projekt, v namenjena predvsem posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije.