Skoči na vsebino

NOVICA

18. 4. 2017

Dizajn management – ob objavi javnega razpisa KCDM 2.0

Dizajn (oblikovanje) ni več primerjalna prednost zgolj vrhunskih podjetij, ampak je pogoj za vstop ali obstanek v posamezni branži. Slovenska podjetja tekmujejo na nasičenih mednarodnih trgih, kjer ne morejo zmagati s ceno ali cenenim produktom. Zahteva se večja diferenciacija izdelkov in storitev ter hkrati večja prepoznavnost podjetij, njihovih blagovnih znamk in produktov.


Dizajn management oz. upravljanje z dizajnom omogoča, da podjetje izkorišča vse potenciale dizajna, z njim uspešno upravlja in ga dolgoročno vključi v svoje strategije. Uspešna podjetja tako razvijajo dizajn kulturo, ki določa kriterije kakovosti izdelkov, storitev in komunikacij in ki jo razumejo in razvijajo vsi zaposleni. Dizajn management podjetjem, ponudnikom specializiranih dizajn storitev, daje boljši uvid v potrebe in procese v industriji, podjetjem naročnikom pa omogoča poglobitev poznavanja dizajn procesov in metodologij, s katerimi lahko izboljšajo svoj položaj na trgu in povečajo dodano vrednost svojih izdelkov in storitev.

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017-2019, ki je odprt do 22.5.2017, je objavljen na spletni strani MGRT.


Namen javnega razpisa je:   
-    predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih,
-    načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih,
-    okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij,
-    ohraniti oz. povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih,
-    izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.