Skoči na vsebino

NOVICA

31. 1. 2017

Leto 2016 – še eno rekordno leto slovenskega turizma

Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) je slovenski turizem v letu 2016 zabeležil za 9 odstotkov več prihodov turistov in 8 odstotkov več prenočitev kot v letu 2015 in se približal meji 11 milijonov prenočitev. Z 11 odstotki več števila prihodov tujih turistov in z 10 odstotki več tujih prenočitev v letu 2016 se slovenski turizem ponovno uvršča nad evropsko in globalno povprečje. Po ocenah bo tudi priliv iz naslova izvoza potovanj zabeležil nove rekordne številke, saj znaša rast izvoza potovanj za prvih enajst mesecev 4 odstotke.

V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) potekala skupna novinarska konferenca MGRT in Slovenske turistične organizacije (STO), kjer so gospodarski minister Zdravko Počivalšek, državna sekretarka Eva Štravs Podlogar in mag. Maja Pak, direktorica STO, predstavili rekordne rezultate in ključne dosežke preteklega leta ter načrtovane aktivnosti razvoja in trženja slovenskega turizma v letu, ki je pred nami.

Odlični podatki turističnega leta 2016 dokazujejo, da je turizem vse pomembnejša gospodarska panoga naše dežele, ki hkrati izkazuje še velik potencial za nadaljnjo rast. V Sloveniji turizem v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 odstotkov, predstavlja 8 odstotkov celotnega izvoza in 37 odstotkov izvoza storitev.

 

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Pozitivnih rezultatov smo zelo veseli. Pomenijo namreč, da so prizadevanja tako slovenskega gospodarstva kot MGRT in STO obrodila sadove. Ministrstvo je že v preteklem letu, letu 2015, postavilo temelje za učinkovito promocijo slovenskega turizma. Verjamemo, da so realizacija najbolj intenzivne promocijske akcije v zgodovini slovenskega turizma, ki smo jo na MGRT financirali z evropskimi sredstvi v višini 3,7 milijonov evrov, ter zagotovitev bistvenega povišanja sredstev za promocijo, ki jo izvaja STO za leto 2016, prispevali k tem rezultatom. Poudariti pa želim, da je naš cilj za prihodnje strateško obdobje predvsem dvig prilivov iz naslova izvoza potovanj. Trend zadnjih let je namreč rast prihodov in nočitev turistov, ki pa jim v enaki ali višji meri ne sledi rast prilivov. Ta je sicer pozitivna, a nekaj odstotkov nižja od rasti prihodov in prenočitev. In vseh deležnikov turističnega gospodarstva je, da naredimo vse za dvig dodane vrednosti v turizmu. Pri tem se slovensko gospodarstvo sooča z izzivi, kot so potrebne investicije v obstoječo in novo turistično ponudbo, dostopnost, inovativni produkti, skrb za kakovost in motiviranost zaposlenih. V pripravi je Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki se bo soočila z vsemi navedenimi izzivi. Potrudili se bomo opredeliti smer, ukrepe in potrebne aktivnosti za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma.”
 
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Na ministrstvu smo že v letu 2016 aktivno pristopili k vzpostavljanju ugodnejšega poslovnega okolja, tako skozi spremembe zakonodaje kot z zagotavljanjem višjih sredstev za promocijo slovenskega turizma v tujini ter dodeljevanjem finančnih spodbud za razvoj novih in inovativnih turističnih produktov, z vsemi ukrepi pa bomo nadaljevali tudi v letu 2017. Pripravili smo nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, s katerim želimo vzpostaviti pogoje za hitrejši razvoj turizma, vključno z novim virom za financiranje nalog STO, v pripravi je tudi sprememba Zakona o gostinstvu, s katerim bomo med drugim uredili področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom. Naši cilji na tem področju so omogočiti enostavnejše sprejemanje turistov na domu za sobodajalce, ki oddajajo nepremičnine do 30 dni letno, omiliti prestroge zahteve za sobodajalce, ki oddajajo nepremičnine do 5 mesecev letno ter preprečiti oddajanje na črno in nelojalno konkurenco gospodarstvu. Pripravljamo tudi nov Zakon o Kobilarni Lipica, s katerim bomo dokončno uredili razmere v Lipici, nov Pravilnik o kategorizaciji, s katerim bomo celovito uredili področje kategorizacije ter uvedli sistema Hotelstars za slovenske hotele, posodobili bomo tudi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih. Poudariti velja, da nikakor ne želimo nižati standardov kakovosti, temveč vzpostaviti spodbudno in prijazno poslovno okolje za naše turistično gospodarstvo.«


Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: »Visoka 11 % rast števila tujih turistov nad evropskim povprečjem in številne uvrstitve Slovenije na lestvice najbolj privlačnih držav na svetu, številna priznanja ter vedno bolj atraktivni produkti, predvsem na področju trajnosti so še en dokaz, da Slovenija postaja vse bolj prepoznavna in zaželena turistična destinacija. V letu 2016 izvedeni ukrepi in aktivnosti kot so podvojitev sredstev za promocijo s strani resornega ministrstva, odlični rezultati obsežne digitalne kampanje 'Slovenia – Make New Memories', lansiranje novega nacionalnega turističnega portala, oglaševanje na televizijah in zunanjih površinah na ključnih trgih, gostovanje številnih uglednih tujih novinarjev v Sloveniji, odmeven nastop na sejmih in borzah, več kot sto predstavitev tujim organizatorjem potovanj, so prispevali k večji prepoznavnosti Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije. Tudi letos bomo nadaljevali z nadgrajenimi in intenziviranimi promocijskimi aktivnostmi. Ob odličnih uspehih, ki jih beleži slovenski turizem, pa so pred nami številni izzivi in sicer razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo, s katerimi bomo lahko navdušili turiste višjega dohodkovnega razreda, še bolj intenzivno sodelovanje vseh deležnikov v turizmu skozi novo organiziranost v turizmu ter izboljšanje digitalnega marketinga na vseh nivojih.«