Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada soglaša z dokapitalizacijo družbe Rimske terme, d. o. o.

Vlada RS je danes na dopisni seji soglašala z dokapitalizacijo družbe Rimske terme, d. o. o., z denarnim vložkom v znesku 139.552,31 evrov. Proračunska sredstva za dokapitalizacijo družbe Rimske Terme, d. o. o., se zagotovijo s proračunske postavke 5848 – povečanje kapitalskih naložb RS. Vlada predlaga Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo uspešne dokapitalizacije družbe Rimske Terme, d. o. o.

Dne 9. 9. 2011 je bila seja skupščine družbe Rimske terme, d. o. o., na kateri so se družbeniki odločali o dokapitalizaciji družbe v višini 3.644.906,00 EUR in odločili, da se dokapitalizacija izvede. Potreba za izvedbo dokapitalizacije izhaja iz nelikvidnosti družbe, ki izhaja iz dejstva, da je družba zaradi zapletov pri izvedbi investicij,  pričela s poslovanjem šele spomladi letošnjega leta.  Republika Slovenija ima v družbi Rimske terme, d. o. o., 3,83 % lastniški delež. Upoštevaje lastniški delež, in možne zaplete oz. posledice  ob neizvedbi dokapitalizacije  je vlada soglašala s predlagano  dokapitalizacijo s strani Republike Slovenije  v višini  139.552,31 EUR. Predvidena dokapitalizacija je z vidika že izvedenih vložkov in ohranitve poslovanja družbe smiselna. Pomembni so pozitivni učinki poslovanja družbe, ki jih ima ta na razvoj kraja in občine. Dejstvo je, da družba trenutno zaposluje 53 ljudi, po normalizaciji poslovanja je predvideno povečanje na več kot 100 zaposlenih, hkrati pa bi naj bilo na ravni družbe ustvarjenih na letni ravni 40.000 novih nočitev, kar predstavlja velik potencial tudi za razvoj spremljajoče ponudbe, tako v Rimskih toplicah kakor tudi okoliških krajih.