Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Počivalšek v Šibeniku odprl 6,5 milijonsko investicijo slovenskega podjetja Impol

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v Šibeniku skupaj s hrvaškim državnim sekretarjem ministrstva za gospodarstvo Mariom Antonićem ter vodstvom skupine Impol odprl novo razrezno linijo tega slovenskega podjetja. Investicija je znašala 6,5 mio evrov. Nova linija predstavlja pomemben mejnik v učinkovitosti proizvodnje podjetja kot tudi v krepitvi internacionalizacije slovenskega gospodarstva ter gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob slovesnem odprtju razrezne linije v Šibeniku izpostavil: “Vesel sem, da izhodne investicije skupine Impol pomembno pripomorejo h krepitvi slovenskih izhodnih investicij v tujini. Te so namreč najvišja oblika internacionalizacije gospodarstva.” Poudaril je, da je Skupina Impol eden od ključnih nosilcev gospodarskega razvoja Slovenije: “Gre za 5. največjega izvoznika, ki preko 90% prodaje doseže na tujih trgih. Svojo konkurenčnost nenehno krepi preko iskanja novih priložnosti in novih trgov, širitve prodajnih programov ter nenazadnje, preko nenehnega vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije.” 


Ob tem pa je minister izpostavil tudi pomen investicije za nadaljnjo rast gospodarskega sodelovanja med državama: “Investicija je pomembna ne le za skupino Impol, pač tudi širše – za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Državi druga drugi predstavljata eno izmed najpomembnejših gospodarskih partneric,” in dodal: “Trgovinska menjava raste in je lani dosegala 5,5 mrd EUR oz. dobrih 11 % rasti glede na leto 2017. Raste tudi vrednost investicij slovenskih podjetij na Hrvaškem in je leta 2017 obsegala 1,815 mrd EUR oz. dobrih 11 % več kot v predhodnem letu.“


Hrvaški državni sekretar Mario Antonić je ob odprtju poudaril, da je takšno sodelovanje podjetij in gospodarstva prava pot dveh prijateljskih držav. Projekt dokazuje, da v Šibeniško-Kninski občini ne živi samo turizem, ampak tudi industrijska proizvodnja. Ta investicijski projekt prinaša boljše življenje lokalni skupnosti kot tudi večje možnosti dostopa na tuje trge.
Slovenska podjetja je povabil, da se pozanimajo o možnostih podpor hrvaške države za nove investicije, inovativne projekte ter raziskave in razvoj.


Hrvaška je četrta najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Slovenija je lani v Hrvaško izvozila skupno 3,1 mrd EUR oz. 10 % več blaga in storitev ter jih uvozila 2,4 mrd EUR oz. slabih 13 % več kot v letu 2017. 


Investicije slovenskih podjetij na Hrvaškem so v 2017 narasle za dobrih 11% v primerjavi s predhodnim letom, in sicer na vrednost 1,815 mrd EUR. Hrvaška predstavlja prvo mesto med državami, v katere investirajo slovenska podjetja, pred Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Investicije na Hrvaškem predstavljajo 30,7 % vseh slovenskih investicij v tujini. Hrvaška podjetja so investirala v Sloveniji v vrednosti 923 mio EUR, kar je dobre 3 % več kot v 2016.


Rast pa beleži Slovenija tudi na področju turizma. Lani je Slovenijo obiskalo 218.896 hrvaških turistov oz. dobrih 12 % več kot v predhodnem letu. Hrvaški turisti so opravili 527.118 nočitev oz. za dobrih 16 % več kot v 2017. 


Celoten dogodek je simboliziral prehod skupine Impol v proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo, pri čemer nameravajo vso energijo usmerjati v zagotavljanje izvrstne kakovosti zahtevnih izdelkov, po katerih povprašujeta avtomobilska in letalska industrija. Nova razrezna linija intenzivneje usmerja skupino Impol v proizvodnjo izdelkov, namenjenih avtomobilski industriji, saj širi prodajni program skupine in omogoča vrhunsko kakovost nadaljnje obdelave izdelkov. Ob zagonu nove linije je skupina Impol prejela tudi certifikat EN 9100, s katerim potrjuje skladnost s standardom za poslovanje v letalski industriji. 

 

Tok investicij skupine Impol na hrvaškem pa se s tem ne zaključuje, saj že potekajo priprave na postavitev nove livarne, investicije, ki bo vredna 25 milijonov evrov in bo predvidoma zaključena do konca leta 2020. Skupni obseg investicij skupine Impol na Hrvaškem bo presegel številko 100 mio EUR. Nova livarna podjetja Impol bo zagotovila večjo stabilnost pri preskrbi s surovino, saj bodo zaradi obvladovanja dodatne proizvodnje faze sedaj lahko surovino kupovali na svetovnem trgu. Obenem pa bodo v proizvodnem postopku lahko uporabljali tudi odpadne surovine, kar je v skladu z načeli krožnega gospodarstva. V novem obratu v Šibeniku letno načrtujejo proizvodnjo 50 tisoč ton izdelkov, tehnologija pa bo ena najnaprednejših v Evropi in okolju bolj prijazna. 


Podjetje Impol je izvozno naravnano, inovativno in v razvoj usmerjeno podjetje, ki se ukvarja s predelavo aluminija v vrhunske polizdelke. Podjetje je v zadnjih 10-ih letih realiziralo za 400 mio EUR naložb in zaposluje 2.400 ljudi. Prav tako dosega nadpovprečno dodano vrednost na zaposlenega v višini preko 54.000 EUR. Podjetje proizvaja valjane in stiskane izdelke ter odkovke, kar je posebnost v evropskem in svetovnem merilu. Izdelki podjetja uporabljajo različne industrije, kot so avtomobilska, obrambna, transportna, gradbena, prehrambna, farmacevtska, elektroindustrija in letalska.