Skoči na vsebino

NOVICA

Skupno srečanje centrov SOLVIT in predstavnikov Varuha človekovih pravic v Bruslju

Bruselj, 10. aprila 2019 - V okviru SOLVIT Workshopa, rednega srečanja nacionalnih SOLVIT centrov, ki je potekal od 8. do 10. aprila 2019 v Bruslju, so se delegacije prvič udeležile tudi Konference Varuhov človekovih pravic (Ombudsmanov).

Na celodnevnem dogodku, ki je potekal v prostorih Evropskega parlamenta, so bila pod vodstvom Evropske varuhinje človekovih pravic, Emily O´Reilly, identificirana številna področja, na katerih delujejo centri SOLVIT na eni strani in uradi nacionalnih Varuhov na drugi. Oba instituta sta namreč namenjena pomoči ljudem, ki se znajdejo v konfliktu z javnim organom in potrebujejo neformalno pravno pomoč. Pristojnosti obeh se pogosto prepletajo ali pa se stranke v istih zadevah obračajo na oba instituta hkrati, zato je medsebojna povezanost toliko bolj pomembna.

 

Tokratno prvo srečanje vseh nacionalnih centrov mreže SOLVIT in vseh nacionalnih Varuhov znotraj EU je bilo namenjeno spoznavanju ter predstavitvi različnih možnosti skupnega sodelovanja - vse z namenom, da se ljudem, ki se obrnejo k njim za pomoč, ponudi najboljša možna opora in rešitev. 


Ob tem velja poudariti, da sta izmed vseh držav članic edino predstavnika slovenskega centra SOLVIT in slovenskega Varuha človekovih pravic poročala o že vzpostavljenih stikih in izvedbi nekaterih skupnih aktivnosti. 
Predstavnika sta se zavezala, da bosta skupno sodelovanje v kratkem nadgradila s predstavitveno delavnico.
 

Slovenski center SOLVIT  je del mreže SOLVIT pod okriljem Evropske komisije. Za razliko od Varuha, nudi mreža SOLVIT pomoč državljanom in podjetjem, v primeru konflikta z javnim organom druge države članice. Centri SOLVIT tako pokrivajo vsa področja, ki jih ureja notranji trg, npr.  problematiko urejanja statusa prebivališča v tujini, zaplete pri priznavanju poklicnih kvalifikacij, dolgotrajno uveljavljanja čezmejnih socialnih pravic, postavljanje nedovoljenih ovir pri čezmejnega opravljanju storitev, pomoč pri uveljavljanju pravic do različnih družinskih prejemkov, preverjanje ovir za dostop na trg drugih držav članic, ipd. 


Slovenski center SOLVIT deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in je dosegljiv spletni strani ali na emailu: solvit@gov.si.

 

Kontakt centra SOLVIT: solvit@gov.si