Skoči na vsebino

NOVICA

»Blockchain za podporo trgovini« je sprejet

Ženeva, 8. april 2019 - Ekonomsko socialni svet Organizacije združenih narodov (UNECE / CEFACT) je sprejel dokument z naslovom »Blockchain za podporo trgovini«, v katerem so v okviru IX. poglavja: »Blockchain za podporo ciljem trajnostnega razvoja (Sustainable development goals – SDGs)« navedeni praktični primeri projektov, ki prispevajo k enemu ali več ciljem trajnostnega razvoja. Med njimi so navedena tudi slovenska podjetja Datafund, HashNET in Cherr.io.

Poglavje je pripravila ekspertna skupina, ki deluje pod okriljem Ekonomske komisije za Evropo OZN – Centra za podporo trgovini in elektronskemu poslovanju (UNECE/CEFACT). Slovenska predstavnica v ekspertni skupini je Nena Dokuzov iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zadolžena za blockchain tehnologijo. 

 

Novo poglavje »Blockchain za podporo ciljem trajnostnega razvoja« je bilo sprejeto v okviru dvodnevne konference, namenjene trajnostnim mestom, ki je potekala med 8. in 9. aprilom 2019 v Ženevi. V okviru konference je bila Slovenija povabljena k soorganizaciji dogodka "Potenciali blockchaina za pametna mesta", kjer se predstavljajo inovativna slovenska blockchain podjetja, ki s svojimi projekti bistveno prispevajo tako k ciljem trajnostnega razvoja, kot tudi k učinkovitejšim procesom v skupnostih. Predstavljeni so bili tudi projekti sosednjih držav ... 

 

Slovenija je s to udeležbo še bolj utrdila primat na področju blockchaina na evropski ravni in širše. Pomen delovanja slovenske blockchain startup skupnosti pa je ob sklepnem nagovoru dvodnevne konference poudarila tudi generalna sekretarka UNECE Olga Algayerova.

Slovenija je bila povabljena tudi k predstavitvi ob robu Generalne Skupščine OZN v mesecu juliju 2019.   

 

UNECE/CEFACT spodbuja aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju poslovanja podjetij, trgovinskih in administrativnih organizacij, tako v razvitih državah, kot v državah v razvoju in tranziciji ter jim nudi podporo pri učinkovitejši izmenjavi produktov in storitev. Osnovni namen centra je podpora nacionalnim in mednarodnim transakcijam s simplifikacijo in harmonizacijo procesov, postopkov in informacijskih tokov z namenom spodbujanja rasti globalne trgovine.  

 

Dostop do dokumenta »Blockchain za podporo trgovini« ... (v angleščini)