Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju z atraktivnim paviljonom »SLOVENIA - Green Smart Experience«

Slovenija se bo, kot je že znano, predstavila na svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020«, katere osrednja tematika je »Povezovanje idej za prihodnost«. Slovenija bo sodelovala v sklopu trajnosti, ki poudarja spoštljiv in z našim planetom uravnotežen način življenja, svojo vizijo slednjega pa bo predstavila v lastnem paviljonu na zemljišču velikosti 1.550 m2. Na podlagi izbrane najbolj kakovostne rešitve v okviru javnega povabila se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila z naslovom »SLOVENIA - Green Smart Experience«. Izbrana idejna rešitev za paviljon predstavlja Slovenijo kot trajnostno, sodobno in kreativno državo s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo. S poudarjeno promocijo in paviljonom bo Slovenija predstavljena kot destinacija za investicije, turizem, prenos znanja in gospodarsko sodelovanje.

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je ob predstavitvi idejne zasnove poudarila, da svetovna razstava EXPO Dubaj 2020 predstavlja za Slovenijo odlično priložnost za mednarodno promocijo in utrditev ugleda Slovenije v svetu: »Ponuja možnosti za krepitev bilateralnih in multilateralnih političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov Slovenije z drugimi državami sveta, predvsem pa je odlična priložnost za celostno predstavitev slovenskega izvoznega gospodarstva, turizma, kulture in športa.«


Glede na izkušnje s preteklih udeležb Slovenije na svetovnih razstavah, bo Slovenija na svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020« sodelovala z lastnim paviljonom, in sicer na zemljišču za samostojne paviljone v velikosti 1.550 m2. Slovenija se je med tremi temami svetovne razstave »mobilnost, trajnost in priložnosti«, odločila za sodelovanje v sklopu »trajnosti«.


Paviljon poudarja Slovenijo kot zeleno srce v središču Evrope, stičišče kopenskih in morskih prometnih poti ter pomembno geostrateško državo. V paviljonu so izpostavljeni trije elementi, ki Slovenijo najbolj identificirajo: i) voda, kot simbol življenja, vitalnosti, pretoka materialov in idej; ii) lebdeči gozd, naravo, ki je srce Slovenije in duša Evrope; ter sito, veliki »parasol« oz. senčnik iz lesa, ki je tehnološki izum z močno slovensko identiteto. 


Paviljon je zasnovan na način, da se uporabijo elementi, ki so montažni, trajnostni in razgradljivi: kovina, steklo, kamen in seveda po večini les, s katerim je Slovenija zelo bogata.

 

Paviljon bo obiskovalcem omogočal celostno doživetje Slovenije preko vseh čutov. Zunanji del osrednjega predstavitvenega prostora služi kot površina za vizualne predstavitve z različnih področij: kultura, turizem, gastronomija, posamezni segmenti gospodarstva. Notranji del osrednjega prostora je zasnovan interaktivno in omogoča razstave in video vsebine posameznih aktivacij v »showroomu«, podprte z zvočnimi učinki in prijetnimi vonji, ki ugodno vplivajo na željeno razpoloženje. Poleg tega je paviljon zasnovan kot pametno okolje, ki obiskovalcem omogoča virtualni obisk in izkušnje prihodnosti preko digitalnih rešitev.

 

Izbrano idejno zasnovo jo pripravilo podjetje Magnet Design d.o.o. iz Ljubljane. Izbrana rešitev je komisijo prepričala tako z vidika izvirnosti in kreativnosti vsebine, kot tudi z vidika skladnosti idejnega koncepta s tematskimi usmeritvami organizatorja in z vizijo promocije Slovenije na svetovni razstavi. V vsebinskem smislu izbrana rešitev hkrati predstavlja izpostavljeno in prepoznavno zunanjo podobo in je skladna s krovno blagovno znamko Slovenije I feel Slovenia.

 

Ministrstvo je idejo zbiralo na podlagi javnega povabila v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Na javno povabilo se je odzvalo sedem prijaviteljev s svojimi ponudbami, pri čemer je pogoje razpisa izpolnjevalo pet ponudnikov. Člani komisije so ponudbe ocenjevali v režimu anonimnosti, kar pomeni, da do konca vsebinskega ocenjevanja niso vedeli, kdo je podal posamezno ponudbo. Izbrana idejna zasnova je na ocenjevanju prejela 75,35 točk od 100 možnih, prva naslednja najbolje ocenjena ponudba pa 65,56 točk. 


Kot nacionalni koordinator Slovenije za sodelovanje z Mednarodnim uradom za razstave deluje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, poleg tega pa bodo pri projektu aktivno sodelovali predvsem Ministrstvo za zunanje zadeve, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT, Slovenska turistična organizacija - STO, Urad Vlade RS za komuniciranje ter ministrstva za kulturo, izobraževanje, znanost in šport ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 


Z izborom idejne zasnove paviljona za predstavitev Slovenije je bila zaključena prva faza projekta priprav.  Ministrstvo se bo v naslednjih fazah osredotočilo na priprave 6-mesečnega programa predstavitve in na postavitev paviljona v Dubaju, katerega konstrukcija mora po navodilih organizatorja stati do 20. oktobra letos. K sodelovanju pri pripravi konkretnega vsebinskega dogajanja v paviljonu bo poleg državnih institucij povabilo tudi predstavnike gospodarstva, turizma in druge deležnike, ki bodo izrazili interes za sodelovanje na predstavitvi Slovenije na EXPU. 


Skupni stroški predstavitve Slovenije v Dubaju so ocenjeni na okoli 9,7 milijonov evrov. To vključuje tako postavitev, opremo, obratovanje in razstavitev paviljona, kot tudi stroške izvedbe programa in organizacije vseh dogodkov in predstavitev ter vsega osebja in materiala za te potrebe. 


Svetovne razstave potekajo vsakih pet let. Svetovna razstava v Dubaju se bo začela 20. oktobra 2020 in bo trajala šest mesecev, do 10. aprila 2021. Na razstavi se bo predstavljalo predvidoma 190 držav, kar predstavlja 95 % celotne svetovne populacije. Organizator pričakuje 25 milijonov obiskovalcev, od tega več kot 70 % mednarodnih obiskovalcev

 

Slovenija ima pozitivne izkušnje s svetovne razstave v Milanu leta 2015, ko je njen paviljon v pol leta obiskalo več kot 1 milijon obiskovalcev. Razstavni paviljon iz Milana je bil dodeljen v upravljanje mestni občini Murska Sobota in je postavljen ob Soboškem jezeru. Paviljon Expano danes tam predstavlja vstopno točko tako za turistično raziskovanje Pomurja in za vzpostavljanje poslovnih vezi z regijskim gospodarstvom. 

 

*   *   *

 

Dodatne informacije

Časovnica priprav na izvedbo projekta predstavitve Slovenije na EXPO2020

 

 1. Končana izdelava idejne zasnove za slovenski paviljon. // V teku: potrditev končnega designa s strani lokalnih oblasti in organizatorjev v Dubaju.
 2. Priprava projektne dokumentacije (Projekt za izvedbo) in izbor izvajalca za postavitev paviljona
 3. Postavitev paviljona: izvedba osnovnih gradbenih in konstrukcijskih del: do oktobra 2019
 4. Opremljanje paviljona in instalacija razstavnih prostorov: do oktobra 2020
 5. Priprava in izvedba šest mesečnega programa Predstavitve Slovenije: vzporedno s pripravami postavitve in opremljanja paviljona
 6. Začetek 6-mesečne razstave: 20. 10. 2020 do 10. 4. 2021
 7. Razstavitev paviljona in vzpostavitev prvotnega stanja na kraju slovenskega razstavnega paviljona: do oktobra 2021

V ocenjevalni komisiji so sodelovali naslednji ocenjevalci: 

 • dr. Robert Drobnič, predsednik komisije kot predstavnik naročnika oz. gospodarskega ministrstva in s strani Vlade RS imenovani generalni komisar za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj,
 • Andrej Hrausky, predstavnik arhitekturne stroke,
 • Jurij Dobrila, predstavnik oblikovalske stroke in predsednik Društva oblikovalcev Slovenije,
 • mag. Kristina Plavšak Kranjc, kot predstavnica komunikacijske stroke in direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje,
 • Jerneja Lampret, generalna komisarka Slovenije za svetovno razstavo v Milanu leta 2015,
 • mag. Matej Skočir, vodja Sektorja za internacionalizacijo na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na gospodarskem ministrstvu,
 • Gazmend Ćatipi, Sektor za internacionalizacijo na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na gospodarskem ministrstvu.

Vabimo vas tudi, da: