Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Marjan Japelj iz Zavoda za gradbeništvo začel mandat predsednika svetovalne skupine priglašenih organov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugimi nalogami izvaja naloge nacionalnega priglasitvenega organa za področje evropskih direktiv in uredb za proizvode, ki jih gospodarski subjekti nameravajo dati na notranji trg EU.

Samo za področje gradbenih proizvodov, ki jih obravnava Uredba (EU) št. 305/2011 je v državah članicah EU in EEA priglašenih okoli 600 organov, ki izvajajo naloge preskušanja in certificiranja gradbenih proizvodov. Navedeni organi se kot neodvisna tretja stranka vključijo v postopek, ki ga mora izvesti gospodarski subjekt, kadar želi dati gradbeni proizvod na evropski notranji trg. Slovenija ima na navedenem seznamu 11 priglašenih organov.


V začetku leta 2019 je dveletni mandat predsednika evropske svetovalne skupine priglašenih organov za Uredbo (EU) št. 305/2011 začel g. Marjan Japelj, univ. dipl. fiz., iz Zavoda za gradbeništvo. G. Japelj je bil  izvoljen za predsednika na sestanku Svetovalne skupine, ki je bil oktobra 2018 v Nici.
Svetovalna skupina je najvišji organ priglašenih organov, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic. Skupina oblikuje splošne smernice za delo priglašenih organov ter obravnava in potrjuje stališča specifičnih sektorskih skupin s področja gradbenih proizvodov.


S tem imenovanjem sta tako Slovenija kot Zavod za gradbeništvo dobila visoko priznanje za kvalitetno in plodno strokovno delo pri oblikovanju politike in stališč v okviru EU zakonodaje o gradbenih proizvodih.