Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

[DOPOLNJENO] Odziv na odprto pismo arhitektov glede predstavitve Slovenije na EXPO 2020 v Dubaju

Ljubljana, 30. januarja 2019 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek arhitektom odgovarja, da je javno povabilo za izdelavo idejne zasnove za paviljon na razstavi EXPO 2020 Dubaj transparentno, žirija, ki bo ideje ocenjevala, strokovna, merila za ocenjevanje idej pa so zastavljena tako, da je poudarek na kakovosti idejnih zasnov. Minister še poudarja, da so k oddaji svojih predlogov povabljeni vsi, saj gre konec koncev za vseslovensko predstavitev. V nadaljevanju vam predstavljamo vsebino odgovora arhitektom, ki so se podpisali pod odprto pismo.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), ki je naročnik javnega povabila, objavljenega dne 23. januarja 2019 na spletnih straneh ministrstva, se želimo odzvati na odprto pismo arhitektov z dne 28. januarja 2019. Naj uvodoma povemo, da nas veseli, da strokovno javnost skrbi za to, da se bo Slovenija na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju predstavila na strokoven, kvaliteten in ambiciozen način. Prav zato smo se kot naročnik javnega povabila obrnili na najširši možen krog strokovne javnosti, saj ne želimo nikogar izključevati, pač pa je naš osnovni namen prejeti čim več kvalitetnih ponudb, v časovnem okviru, ki je na voljo.  


V nadaljevanju navajamo naš odziv na očitke, ki se pojavljajo v predmetnem odprtem pismu.

 

1.    Očitek, da je treba takšen projekt ponuditi najboljšim arhitektom in oblikovalcem 

Poudarjamo, da gre za povabilo, kjer kot naročnik nismo želeli prejudicirati kateregakoli od usposobljenih izvajalcev. Tudi v primeru, da bi šli kot naročnik v izvedbo projektnega natečaja, bi bil ta natečaj prav tako odprt. Glede na to, da gre za zasnovo stavbe, in da gre za projektiranje, smo kot naročnik morali upoštevati tudi zakonodajo s področja graditve objektov in pristojnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije. Seveda pa pri oddaji ponudb lahko sodelujejo tudi oblikovalci, kar je v tem povabilu zelo zaželeno.

 

2.    Očitek glede ocenjevalne komisije oziroma žirije, da je neznana

V ocenjevalno komisijo smo poleg predstavnikov naročnika, to je MGRT, povabili tudi  predstavnike arhitektov, predstavnika oblikovalcev, predstavnika Slovenske turistične organizacije, Urada RS za komuniciranje ter strokovnjake z izkušnjami iz vodenja slovenskega dela svetovnih razstav EXPO. Ocenjevalna komisija je sestavljena po najvišjih strokovnih merilih, imenovani so bili kompetentni predstavniki. Ne drži domneva, da je žirija oziroma ocenjevalna komisija neznana, imenovana je s sklepom ministra MGRT. Sklep ni javen, je pa možen vpogled v poimensko sestavno strokovne komisije. Če se bo izkazalo za potrebno, bomo imena ocenjevalne komisije objavili na spletni strani ministrstva.

 

3.    Očitek o časovni komponenti in o tem, da je se je Vlada RS že leta 2016 odločila, da bo projekt izvedla in da je imela dovolj časa za izvedbo arhitekturnega natečaja

Takoj, ko je trenutna Vlada RS nastopila svoj mandat, so se začele pospešeno odvijati aktivnosti na tem projektu. Konec novembra 2018 so bili na konferenci v Dubaju (konference se je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije) s strani organizatorjev na novo določeni roki. Sedaj se pospešeno izvajajo vse aktivnosti, da se te roke doseže. V okviru teh rokov so bile z naše strani izvajane vse potrebne aktivnosti in določeni tudi roki v predmetnem javnem povabilu. 

 

4.    Očitek o zahtevnosti referenc iz izključevanju mladih nadarjenih arhitektov

Ne drži, da naj bi naročnik omejeval sodelovanje mladih nadarjenih arhitektov. Reference v predmetnem javnem povabilu so vključene zaradi tega, ker želimo pridobiti kompetentne projektante, saj bodo morale te osebe zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije v fazi »Projekta za izvedbo« oz. pri njej sodelovati. Mnogi mladi nadarjeni arhitekti teh referenc res nimajo. Ponudniki takšnega projekta torej ne morejo biti izključno mladi nadarjeni arhitekti oz. študentje, saj oddaja ponudbe za takšno stavbo ne more biti prepuščena nekomu, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja s področja arhitekture. Reference so postavljene za ključen kader, s tem pa naročnik z ničemer ne omejuje sodelovanja mladih nadarjenih arhitektov pri projektu.

 

5.    Očitek glede meril in točkovanja

Naročnik je oblikoval povabilo tako, da je dal zelo veliko težo kriterijem, ki niso finančne narave, saj kar 60 % ocene predstavlja kvaliteta idejne rešitve, 20 % pa reference. Navedeno pomeni, da je 80 % teže merila nefinančne narave. Menimo, da tak pristop daje izredno velik poudarek kvaliteti, kar je ključnega pomena.

 

6.    Očitek o nepotrebnosti upoštevanja izkušenj oziroma poznavanja značilnosti arabske kulture pri referencah ponudnika

Objekt se načrtuje v arabskem svetu, kjer veljajo drugačna pravila oziroma kulturne značilnosti, na kar posebej opozarja tudi organizator EXPO iz Dubaja. Iz navedenega razloga si je tudi organizator EXPO Dubaj pridržal pravico predhodnega pregleda in potrditve idejnih zasnov vseh držav, ki se bodo v Dubaju predstavile, s ciljem da bodo idejne zasnove skladne z njihovo zakonodajo, kulturo in običaji. Tisti strokovnjak, ki torej pozna značilnosti arabske kulture, lahko pri ponudbi pridobi še nekaj dodatnih točk, saj je takšna ponudba za naročnika manj tvegana z vidika pregleda s strani organizatorja EXPO Dubaj oz. dopolnjevanja končne idejne zasnove.  

 

7.    Očitek glede časovne komponente in obsega razpisa

Idejni koncept in idejna zasnova, ki sta predmet javnega povabila, sta postavljena v okvir zahtev organizatorja EXPO Dubaj, saj je vsebina te idejne zasnove usklajena z zahtevami pravil organizatorjev za t.i. »Concept Design«. Ravno zaradi optimizacije časovne komponente, se v prvi fazi zahteva le priprava idejnega koncepta, ki jo bo moral potrditi organizator EXPO, preden se bo pristopilo k izdelavi končne idejne zasnove.

 

8.    Očitek glede ohlapnosti meril

Ne moremo se strinjati, da so merila ohlapna. Postavljena so tako, da je možno presoditi, ali idejni koncept vključuje vse potrebne elemente, zahtevane s strani organizatorja in naročnika.

 

9.    Očitek glede prezahtevnosti referenc

Kot naročnik nismo zahtevali predložitve referenčnih potrdil, pač pa le navedbo referenčnih del s podatki, potrebnimi za oceno ponudbe.

 

10.    Poziv k razveljavitvi povabila v najkrajšem možnem času in poziv k razpisu novega javnega razpisa z javnim arhitekturnim natečajem

Postopek arhitekturnega natečaja, ki traja od 9 mesecev do 1 leta, ne omogoča priprave projektne dokumentacije in izvedbe v rokih, določenih s strani organizatorja svetovne razstave EXPO v Dubaju. V danih časovnih okvirih je naročnik izbral postopek, ki ga slovenska zakonodaja omogoča in v okviru katerega prav tako pričakuje prejem kakovostnih ponudb.

 

11.    Očitek glede špekulacij o vnaprej izbranih ponudnikih in o koruptivnih praksah

Ta očitek še posebej zavračamo. Ravno z namenom, da bi se izognili tovrstnim očitkom glede vnaprej izbranih ponudnikov, se je naročnik odločil, da povabilo objavi javno in nanj posebej opozori tudi medije. S tem je naročnik omogočil možnosti udeležbe najširši strokovni javnosti. Pri tem poudarjamo, da tega zakonodaja ne zahteva, vendar se nam je zdelo izjemno pomembno, da ne zapiramo vrat za prijavo nikomur, saj gre za vseslovensko predstavitev.

 

MGRT kot naročnik tako meni, da je povabilo transparentno, saj za vse veljajo enaki pogoji in prav vsakdo, ki ima interes in izpolnjuje pogoje, se lahko prijavi. Za vsa vprašanja strokovne javnosti smo na voljo. V samem povabilu za oddajo ponudb je objavljena tudi kontaktna oseba na MGRT za posredovanje informacij. Od objave povabila do 28. januarja 2019, ko je bilo objavljeno javno pismo s strani 60-ih arhitektov, je do naročnika prišlo samo eno vprašanje in še to zgolj tehnične narave. 

 

[DOPOLNJENO] Ministrstvo je dne 1.2.2019 odgovorilo tudi na dopis Zbornice za arhitekturo in prostor, v katerem je pojasnilo svoja stališča in ponudilo razširitev ocenjevalne komisije s predstavniki zbornice.