Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (EPA EU-Japonska), podpisan na Vrhu EU - Japonska, 17.7.2018, bo začel veljati 1. februarja 2019.

 

Besedilo sporazuma je objavljeno v Uradnem listu EU številka L 330, z dne 27.12.2018 in je dosegljivo tukaj.

 

Obvestilo o začetku veljavnosti sporazuma je objavljeno v Uradnem listu EU številka L 9, z dne 11.1.2019 in je dosegljivo tukaj.

 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo povečal izvoz EU in ustvaril nove priložnosti za evropska podjetja, njihove zaposlene in potrošnike. Vrednost izvoza iz EU bi se lahko povečala za 20 milijard eurov, kar bi lahko pomenilo več priložnosti in delovnih mest v mnogih sektorjih EU, kot so kmetijstvo in prehrambeni proizvodi, usnje, oblačila in čevlji, zdravila, medicinski pripomočki in drugo.

 

Kar zadeva izvoz kmetijskih proizvodov iz EU, sporazum:
– odpravlja dajatve na mnoge sire, kot sta gavda in cheddar (trenutno zanju veljajo dajatve v višini 29,8 %) ter na izvoz vina (trenutno dajatve v povprečju znašajo 15 %).
– bo EU omogočil, da bo bistveno povečala svoj izvoz govejega mesa na Japonsko, za svinjino pa bo uvedena brezcarinska trgovina s predelanim mesom in skoraj brezcarinska trgovina s svežim mesom.
– zagotavlja varstvo več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov visoke kakovosti (geografskih označb).
Poleg tega sporazum:
– odpira storitvene trge, zlasti za finančne storitve, elektronsko poslovanje, telekomunikacije in transport;
– podjetjem EU zagotavlja dostop do obsežnih trgov javnih naročil v 54 velikih mestih na Japonskem ter odpravlja ovire za javno naročanje v gospodarsko pomembnem železniškem sektorju na nacionalni
ravni;
– ščiti občutljive gospodarske sektorje EU, na primer avtomobilski sektor, s prehodnimi obdobji pred odprtjem trgov.

 

Sporazum vsebuje tudi obsežno poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, določa visoke standarde zaščite delavcev, okolja in varstva potrošnikov, krepi zaveze EU in Japonske na področju trajnostnega razvoja in klimatskih spremembe in varuje javne storitve. Vključuje tudi posebno poglavje o malih in srednjih podjetjih, ki je zelo pomembno, ker ima 78% izvoznikov na japonski trg manjših podjetij.

 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu dopolnjuje krovni sporazum o Strateškem partnerstvu med EU in Japonsko. Zaščita naložb in reševanje naložbenih sporov bodo urejeni s posebnim Naložbenim sporazumom med EU in Japonsko, glede katerega pogajanja še potekajo.

 

Študijo učinkov sporazuma na Republiko Slovenijo z naslovom "Sektorska analiza predvidenih posledic trgovinskih sporazumov EU - Mercosur in EU - Japonska" je objavljena tukaj.


Pravila o poreklu in postopkih glede porekla, ki so del Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko,  so določena v Poglavju 3 ter v Prilogah in Dodatku k Poglavju 3.