Skoči na vsebino

NOVICA

Uporaba tehnologije brez vključevanja ljudi ne bo dosegla želenih ciljev!

Konec okrobra je potekala konferenca Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij. Konferenca, ki jo je soorganiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je potekala pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije. Gostila je preko 200 gostov, vodstvenih in strokovnih delavcev ter povezala ključne partnerje na področju razvoja kompetenc za digitalizacijo gospodarstva v Sloveniji: Javni, štipendijski sklad, MDDSZ, MGRT, GZS, Združenje manager in Slovensko Nemško gospodarsko zbornico ter Digitalno inovacijsko stičišče (DIH).

 

Rezultati posveta so objavljeni na spletni strani Love digital in so dobra iztočnica za razumevanje priložnosti in izzivov, ki jih prinaša digitalizacija in uvajanje tehnologij industrije 4.0. Ključni sklep konference je bil, da bo tehnologija dosegla želene poslovne cilje le, če bo ustrezno načrtovano in izpeljano vključevanje ljudi ter ustrezna organizacija dela. 

 

Velik vtis pa je na konferenci naredila predstavitev primera Yaskawe in njeni uspešni kombinaciji DIGITAL-LEAN, ki se je manifestiral v veliki rasti produktivnosti podjetja. Ob sočasni uvedbi procesov vitkega poslovanja in uporabe tehnologije t.i. digitalnega dvojčka v smeri pametne tovarne je uspelo podjetje povečati prodajo za 50 % v dobrem letu.


Ključne ugotovitve konference so tako:
•    Digitalno transformacijo vodi in usmerja trg, uporabnik, kupec.
•    Pri digitalizaciji moramo poleg uvedbe novih tehnologij definirati širše poslovne cilje h katerim bo prispevala in se bodo merili.
•    Digitalizacija je velika priložnost za inovativna in razvojno naravnana podjetja, vendar so potrebni ustrezno usposobljeni kadri in strateške usmeritve vodstva ter proaktivno uvajanje sprememb.
•    Gre za strateško področje razvoja podjetja. Vodje morajo razumeti tehnologijo in upravljati proces uvajanja digitalizacije.
•    Je pripomoček in sredstvo, ki brez urejenih poslovnih ciljev, procesov in aktivnosti ne koristi, temveč lahko postane celo strošek ali ovira, ki povečuje potrato.
•    Digitalna preobrazba in uspešnost podjetij ne temelji samo na tehnoloških rešitvah, ampak na sposobnostih ljudi in organizacij, kako jih uporabljajo.
•    Je priložnost za spremembo organizacijske kulture. Digitalna preobrazba gre z roko v roki z izboljšavo procesov, avtomatizacijo proizvodnje, povečanjem učinkovitosti ročnih sdelovnih mest, izboljšanjem ergonomije delovnih mest.
•    V Sloveniji mora podporno okolje sodelovati s podjetji za vzajemno rast, kot je to praksa v razvitih državah.


Več si lahko preberete v poročilu.