Skoči na vsebino

NOVICA

Pregled izvajanja Akta za mala podjetja v Sloveniji

''SBA fact sheet'' predstavlja oceno napredka izvajanja Akta za mala podjetja na nacionalni ravni. Osredotočen je na ključne kazalnike in razvoj nacionalnih politik, ki so povezane z desetimi področji Akta za mala podjetja.

Ta področja so podjetništvo, ''druga priložnost'', ''odzivna uprava'', državne pomoči in javno naročanje, dostop do finančnih virov, enotni trg, izkušnje in inovacije, okolje ter internacionalizacija. Slovenska MSP ustvarijo kar 65,1% dodane vrednosti in 73,4% zaposlenih, kar je nad povprečjem EU. Vendar pa je njihova letna produktivnost kar za četrtino nižja od EU povprečja.

 

Priložena je tabela v angleškem jeziku, ki prikazuje uspešnost Slovenije na desetih ključnih področjih Akta za mala podjetja. Slovenija je na vseh področjih v povprečju držav članic EU. Izstopa področje “druga priložnost”, kjer delujejo slovenska MSP nadpovprečno. Pod povprečjem pa je Slovenija na področju “odzivne uprave” in “okolja”.

 

 

Povezava do celotnega članka o uspešnosti MSP-jev za leto 2018 (v angleščini).

Povezava do ''SBA fact sheet'' za Slovenijo za leto 2018 (v angleščini).

Povezava do "SBA fact sheet" za EU za leto 2018 (v angleščini).