Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po neurju z vetrom in poplavami 29. in 30. oktober 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za pripravo ocene škode po neurju z vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) št. 844-24/2018-23-DGZR z dne 5.11.2018 in dopolnilnega sklepa URSZR št. 844-24/2018-43-DGZR z dne 12.11.2018  ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po neurju z vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.  

 

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi neurja z vetrom in poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Braslovče, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šoštanj, Vransko, Piran, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Jesenice, Kraj, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Duplek, Maribor, Starše, Ilirska Bistrica, Pivka, Cirkulane, Gorišnica, Hajdina, Markovci, Ormož, Ptuj, Središče ob Dravi, Videm, Zavrč, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Gorje, Naklo, Cerkno, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Ajdovščina, Vipava, Komenda, Kamnik, Moravče, Dol pri Ljubljani, Zagorje ob Savi, Litija, Dobrova – Polhov Gradec, Mestna občina Ljubljana, Borovnica, Ig, Horjul, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Kočevje, Kostel in Osilnica.

 

*Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, ki jih zajemajo Smernice za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo, ter podjetja, dejavna na področju proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge 1 k Pogodbi o EU in iz dela gozdarskega sektorja, ki ga obravnavajo Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 – 2013). 

 

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 29. novembra 2018 na obrazcu, ki je priložen spodaj in zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

 

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2018.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z oznako "Poplave oktober 2018".

Kontaktni osebi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sta: Miša Osterc (01 400 31 25) in Petra Fras (01 400 31 30).

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Obrazec za prijavo