Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V javni razpravi predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov in pojasnila k standardu 11

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k predlogu sprememb Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in pojasnila k SRS 11 - računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe. Predlog SRS in pojasnila je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 17. 10. 2018. 

 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo SRS in pojasnila SRS, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje. 

 

V skladu z navedenim vabimo zainteresirane, da poda mnenje k predlogu sprememb in pojasnila na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt@gov.si do 5. 12. 2018. 
 

Dostop do sprememb Slovenskih računovodskih standardov in pojasnila k standardu 11.