Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek projekta »Krepitev okvirja sodelovanja in spodbujanja na področju tujih neposrednih naložb, izvoza in inovativnosti v Sloveniji« deležen visokih pričakovanj

Projekt pod naslovom »Krepitev okvirja sodelovanja in spodbujanja na področju tujih neposrednih naložb, izvoza in inovativnosti v Sloveniji«, se je uradno začel 11. oktobra 2018.

Ta izjemno pomemben projekt je bil odobren s strani Evropske Komisije, za izvajalca pa je bilo izbrano podjetje Deloitte preko Večkratno okvirnega naročila za podporo strukturnim reformam v državah članicah EU. Podjetje je skupaj z Evropsko Komisijo zadolženo za implementacijo projekta, ta pa se sofinancira s strani Programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.

 

Na začetnem dogodku, ki je združil vse deležnike na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva, so predstavili model in pristop k krepitvi strateškega okvirja za uspešno internacionalizacijo slovenskega gospodarstva s ciljem, da bi uskladili pričakovanja ter hkrati okrepili zavedanje vseh deležnikov o pomembnosti projekta.  

 

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je ob tej priložnosti poudaril pomembnost področij, ki jih obravnava projekt ter dodal, da je internacionalizacija slovenskega gospodarstva in usklajeno delovanje vseh deležnikov na tem področju prav tako ena od prioritet ministrstva. Medtem pa so predstavniki Evropske komisije poudarili pomembnost projekta z vidika prispevka komisije k prioritetam EU, kot so nova delovna mesta, gospodarska rast in investicije. 


Cilj projekta je reševanje izzivov internacionalizacije v štirih ključnih stebrih. 


Prvi in najpomembnejši steber je strateški okvir. S pregledovanjem in vrednotenjem trenutnega strateškega okvira ter usklajevanjem s ključnimi deležniki bo Deloitte pripravil osnutek Akcijskega načrta za obdobje 2019-2020 in Program 2020-2024 na področju internacionalizacije. Dokumenta bosta podlaga za vse nadaljnje aktivnosti, saj je usklajevanje med ekosistemom, prakso in strategijo ključno za doseganje dobrih rezultatov. 
 

Drugi steber predstavlja analizo vladnega projekta »One-stop-shop za vlagatelje in izvoznike« z mapingom za investitorje in predlaganjem izvedljivega ter zanesljivega nadzornega sistema za merjenje učinkovitosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
 

Tretji steber bo grajen na ugotovitvah prejšnjih dveh stebrov, z namenom predlaganja modela za bolj targetirano profiliranje investitorjev. Deloittovi strokovnjaki bodo sodelovali z vladnimi uslužbenci in opredelili proces nagovarjanja mednarodnih vlagateljev v ožjem izboru. 
 

Četrti steber projekta pa se bo ukvarjal s Strateško-razvojnimi inovacijskimi partnerstvi (t.i. SRIP-i) in sicer z analiziranjem njihove uspešnosti in nudenje pomoči SRIP-om v njihovih prizadevanjih za internacionalizacijo. 


Načrtovani projekt bo implementiran v obdobju od oktobra 2018 do konca leta 2019.