Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

EU in Singapur podpisala sporazuma o prosti trgovini in zaščiti naložb

Na zasedanju Vrha ASEM 18. - 19.10. 2018 sta EU in Singapur podpisala Sporazum o prosti trgovini in Sporazum o zaščiti naložb. 


Dinamično rastoča gospodarstva jugovzhodne Azije, ki vključujejo več kot 600 milijonov potrošnikov in hitro rastoči srednji razred, so ključni trgi za izvoznike in vlagatelje iz Evropske unije. Znotraj združenja ASEAN je Singapur daleč največji partner EU, saj predstavlja malo manj kot tretjino trgovine z blagom in storitvami med EU in združenjem ter približno dve tretjini naložb med regijama. 

 

Sporazum o prosti trgovini je sporazum v izključni pristojnosti EU, začel bo veljati ko bodo zaključeni ratifikacijski postopki na ravni Evropske Unije in Republike Singapur. 

 

Cilj sporazuma  je vzpostaviti celovito liberalizacijo in olajševanje trgovine in naložb med pogodbenicama. V ta namen predvideva ustanovitev prostotrgovinskega območja za blago in za storitve v skladu s členom XXIV sporazuma GATT 1994 oziroma člena V sporazuma GATS. Poleg tega vključuje določbe o javnem naročanju in trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, pa tudi horizontalna poglavja o konkurenci, trgovini in trajnostnem razvoju, preglednosti in reševanju sporov.  

 

Glede na izvedene analize učinkov sporazuma bi se lahko izvoz EU v Singapur v desetletnem obdobju povečal za približno 1,4 milijarde EUR, izvoz Singapurja v EU pa za približno 3,5 milijarde EUR, kar vključuje pošiljke številnih evropskih odvisnih družb v Singapurju nazaj v EU. Dodatne koristi za EU podjetja je pričakovati,  če oz. ko bo EU sklenila sporazume z drugimi državami članicami združenja ASEAN, kar ostaja končni cilj. 

 

Sporazum o zaščiti naložb ureja zaščito naložb in reševanje naložbenih sporov. Dostop do trga naložb oziroma ustanavljanje je urejeno v Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur. 


Cilj sporazuma je ustvariti novo okolje za nadaljnji razvoj naložb med pogodbenicama, spodbujati regionalno gospodarsko sodelovanje, okrepiti gospodarske, trgovinske in naložbene odnose s ciljem trajnostnega razvoja, spodbujati naložbe ob upoštevanju visoke ravni varstva okolja in zaščite delovnih mest ter ustreznih mednarodno priznanih standardov ter potrditi zavezo pogodbenic k Ustanovni listini Združenih narodov. Pomeni tudi nadgradnjo Sporazuma WTO in drugih večstranskih, dvostranskih sporazumov ter dogovorov, nadomestil bo dvanajst dvostranskih sporazumov o spodbujanju in zaščiti naložb, sklenjenih med Republiko Singapur in državami članicami EU. 

Sporazum o zaščiti naložb je sporazum v deljeni pristojnosti in bo začel veljati, ko bodo zaključeni ratifikacijski postopki v vseh podpisnicah sporazuma to pomeni v državah članicah EU, Evropska unija in Republika Singapur. 

 

Besedilo obeh sporazumov je dostopno na spletni strani Sveta EU: https://bit.ly/2EzVNAw

 

Izjava Republike Slovenije na zapisnik Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo ob sprejetju sklepa o podpisu in sklenitvi Sporazuma o zaščiti investicij: https://bit.ly/2S9b91S