Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisani še dve dopolnitvi Dogovorov za razvoj regij

Ljubljana, 23. avgust 2018 - Minister Zdravko Počivalšek je danes podpisal dva dodatka k dogovoru za razvoj Jugovzhodne in Primorsko-notranjske regije.

 

Dopolnitev dogovora za razvoj Jugovzhodne regije vključuje najpomembnejših 25 regijskih projektov v skupni vrednosti 59,27 milijonov evrov. Izvedbo bodo omogočila tri ministrstva, ki bodo skupaj prispevala 28,90 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sofinanciralo 13 projektov v skupni vrednosti  9,99 milijonov evrov za poslovne cone in podporno okolje, Ministrstvo za infrastrukturo bo za 7 projektov za ureditev kolesarskih stez in izboljšanje regionalne mobilnosti namenilo skupno 13,76 milijonov evrov, Ministrstvo za okolje in prostor pa bo 5 projektom za kanalizacijske sisteme in čistilne naprave, ter za oskrbo prebivalstva s pitno vodo namenilo skupno 5,16 milijonov evrov.

 

Dopolnitev dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije vključuje najpomembnejših 7 regijskih projektov v skupni vrednosti 18,8 milijonov evrov. Izvedbo bodo prav tako omogočila ista tri ministrstva, ki bodo skupaj prispevala 14,8 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sofinanciralo 2 projekta v skupni vrednosti  2,1 milijona evrov za poslovno infrastrukturo in inkubator v obrtni coni , Ministrstvo za infrastrukturo bo za 3 projekte za spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti namenilo skupno 4,9 milijonov evrov, Ministrstvo za okolje in prostor pa bo 2 projektoma za večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo namenilo skupno 7,8 milijonov evrov.

 

Več o mehanizmu skladnega regionalnega razvoja

 

Dogovori za razvoj regij so utemeljeni oziroma uzakonjeni z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavedamo, da so regije pomemben dejavnik razvoja v državi. Vseh 12 razvojnih regij ima tako sprejete Regionalne razvojne programe za vsakokratno obdobje sedmih let. Le-ti vsebujejo razvojne prioritete regije, ki jim država skuša prisluhniti, kar se dogaja predvsem skozi dogovore za razvoj regij.
Gre za razvijanje regij po principu od spodaj navzgor. Dogovori za razvoj regij namreč izhajajo iz Regionalnih razvojnih programov. Te pripravijo regije, sprejmejo pa jih Razvojni sveti regij, nakar jih še potrdijo Sveti regij. Ti programi pomagajo državi, da na eni strani lažje prisluhne potrebam regij in na drugi stani, da bolj uravnoteženo dodeljuje razvojna sredstva regijam. Vsaka regija ima na Direktoratu za regionalni razvoj, ki deluje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, svojega skrbnika regije. Tudi preko skrbnikov regij skušamo zagotavljati stalen dialog med regijami in ministrstvi ter tudi na ta način uveljavljati teritorialni razvojni dialog in prispevati k razvojnemu modelu večnivojskega upravljanja.