Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obiskovalcem Triglavskega narodnega parka je dovoljeno fotografiranje in snemanje

V preteklih dneh so se v javnih medijih in na družabnih omrežjih pojavile napačne informacije o prepovedih fotografiranja in snemanja v Triglavskem narodnem parku, zato je državna sekretarka Eva Štravs Podlogar danes na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sklicala sestanek z Javnim zavodom Triglavskega narodnega parka, Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in Slovensko turistično organizacijo. Skupaj javnosti sporočamo, da je v Triglavskem narodnem parku vsekakor dovoljeno fotografiranje in snemanje ter tudi objavljanje tega materiala na spletnih straneh in družabnih omrežjih.

Narodni parki so poleg varovanju narave in kulturne dediščine namreč namenjeni tudi obiskovanju in doživljanju, pri čemer pa morajo obiskovalci spoštovati pravila ravnanja, kot so na primer, da vozila puščajo na urejenih parkiriščih, da hodijo po označenih poteh, da spoštujejo življenjski prostor rastlin in živali ter da taborijo v urejenih kampih. Glede snemanja je z Zakonom o Triglavskem narodnem parku določeno, da je na njegovem območju prepovedano snemati filme, videospote in druge video produkte za javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z nameni in s cilji narodnega parka. Skladnost se preverja s soglasjem upravljavca narodnega parka. Soglasje narodnega parka nikakor ni potrebno za snemanje prispevkov za informativne oddaje ali za osebno snemanje/fotografiranje.

 

Triglavski narodni park je edini slovenski narodni park in je varovan s posebnim zakonom zaradi izjemnih naravnih vrednot. Te pa so vedno bolj zanimive za obiskovalce. Ob večjem številu obiskovalcev pa je potrebne tudi več podpore tako v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka kot tudi na terenu s sodelovanjem naravovarstvenih nadzornikov. Ti pogosto pomagajo obiskovalcem z nasveti in informacijami – ob večjem obisku pa naletijo tudi na kršitve. V lanskem letu so naravovarstveni nadzorniki izrekli 1.273 opozoril in izdali 387 plačilnih nalogov, od tega večino za nedovoljeno parkiranje in kampiranje v poletnih mesecih, ko je obisk parka najštevilčnejši.

 

V bontonu je med drugim na spletni strani Triglavskega narodnega parka celo zapisano: »Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici.« 

 

MOP in JZ Triglavskega narodnega parka si bosta prizadevala, da se proučijo določila Zakona o Triglavskem narodnem parku in analizira razumevanje oziroma način izvajanja naravovarstvenega nadzora v posamičnih primerih. 

 

Triglavski narodni park je simbol alpske Slovenije, na katerega smo Slovenci še posebej ponosni in njegovo edinstveno naravo ter doživetja, ki jih nudi, radi delimo, še posebej na družbenih omrežjih, z domačimi in tujimi obiskovalci naše dežele. Obiskovalce parka zato vabimo, da ta edinstveni kotiček Slovenije obiščejo, doživetja v neokrnjeni naravi pa delijo s ključnikom #ifeelsLOVEnia.