Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Začetek veljavnosti začasnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

V Uradnem listu EU L 181 z dne 18.7.2018, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.

 

Izdelki iz jekla, ki so predmet začasnih zaščitnih ukrepov, so izdelki, navedeni v Prilogi I k uredbi (23 kategorij izdelkov). 

 

Začasni zaščitni ukrepi začnejo veljati 19. julija 2018 in bodo veljali 200 dni od začetka veljavnosti uredbe. V tem času Evropska komisija nadaljuje s preiskavo glede morebitne uvedbe dokončnih zaščitnih ukrepov.

 

Začasni zaščitni ukrepi veljajo na uvoz iz vseh držav v EU, razen iz Norveške, Islandije in Liechtensteina ter iz tistih držav v razvoju, članic WTO, ki dosegajo nizek delež v uvozu v okviru posamezne kategorije izdelkov iz jekla (pod 3%). Izvzete države v razvoju in pripadajoče kategorije izdelkov so razvidne iz Priloge IV k uredbi.

 

Za uvoz v okviru tarifnih kvot se dodatna carinska dajatev v višini 25% ne bo zaračunala. Višina tarifnih kvot po posameznih kategorijah izdelkov je določena v Prilogi V k uredbi. Tarifne kvote se upravljajo po kronološkem vrstnem redu prispelih zahtevkov, v skladu z določbami členov 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Ko bo tarifna kvota za posamezno kategorijo izdelkov izčrpana, se bo pri uvozu v EU zaračunala dodatna carinska dajatev v višini 25% od carinske vrednosti izdelka. 

 

Za uvoz izdelkov, ki so na dan začetka veljavnosti uredbe že na poti v EU in njihovega namembnega kraja ni mogoče spremeniti, začasni zaščitni ukrepi ne veljajo.