Skoči na vsebino

NOVICA

Dopolnitev Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes s predsednikom Razvojnega sveta Gorenjske regije Stanislavom Bobnarjem podpisal dopolnitev Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije v vrednosti 46 milijonov evrov. S temi sredstvi bo regija izvedla 21 projektov, ki bodo prispevali k temu, da bo Gorenjska regija, kjer si ljudje želijo živeti, delati in se igrati, je povedal Rok Šimenc, direktor BSC Kranj. Država bo k izvedbi teh projektov pripomogla s 23,6 milijoni evrov.

Minister Zdravko Počivalšek je danes podpisal prvi dodatek k dogovoru za razvoj Gorenjske regije, ki vključuje najpomembnejših 21 regijskih projektov. Izvedbo teh bodo omogočila tri ministrstva, ki bodo skupaj prispevala 23,6 milijonov evrov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo 2,9 milijonov evrov namenilo za 4 projekte v podporo podjetništvu, Ministrstvo za infrastrukturo bo primaknilo 5,9 milijonov evrov za 6 projektov kolesarskega omrežja, Ministrstvo za okolje in prostor pa bo prispevalo 14,8 milijonov evrov za 11 projektov na področju vlaganja v vodnih sektor – na eni strani za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na drugi strani za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. 

 

Naj ob tej priložnosti spomnimo, da smo z Gorenjsko razvojno regijo lani najhitreje dosegli konsenz in tako z njo kot eno izmed dveh prvih razvojnih regij podpisali dogovor – takrat v vrednosti 23 milijonov evrov, ki so bili namenjeni za štiri projekte. Država je takrat prispevala 11 milijonov evrov.

 

Več o mehanizmu skladnega regionalnega razvoja

 

Dogovori za razvoj regij so utemeljeni oziroma uzakonjeni z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavedamo, da so regije pomemben dejavnik razvoja v državi. Vseh 12 razvojnih regij ima tako sprejete Regionalne razvojne programe za vsakokratno obdobje sedmih let. Le-ti vsebujejo razvojne prioritete regije, ki jim država skuša prisluhniti, kar se dogaja predvsem skozi dogovore za razvoj regij. 

 

Gre za razvijanje regij po principu od spodaj navzgor. Dogovori za razvoj regij namreč izhajajo iz Regionalnih razvojnih programov. Te pripravijo regije, sprejmejo pa jih Razvojni sveti regij, nakar jih še potrdijo Sveti regij. Ti programi pomagajo državi, da na eni strani lažje prisluhne potrebam regij in na drugi stani, da bolj uravnoteženo dodeljuje razvojna sredstva regijam. Vsaka regija ima na Direktoratu za regionalni razvoj, ki deluje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, svojega skrbnika regije. Tudi preko skrbnikov regij skušamo zagotavljati stalen dialog med regijami in ministrstvi ter tudi na ta način uveljavljati teritorialni razvojni dialog in prispevati k razvojnemu modelu večnivojskega upravljanja. 

 

V treh regijah, in sicer Zasavki, Pomurski in Obalno-kraški, v okviru prvega povabila k Dogovorom za razvoj regij ni bilo moč uskladiti projektov. Veseli nas, da smo z dvema od teh regij, z Zasavjem in s Pomurjem v okviru drugega povabila že podpisali celoten dogovor, z Goriško, Savinjsko in danes še Gorenjsko pa smo podpisali dopolnitve oz. dodatke k obstoječim dogovorom. Pred nami je še podpis dogovorov z Osrednjeslovensko, Obalno-kraško, Posavsko, Vzhodnoslovensko in Primorsko-notranjsko regijo, že naslednji petek, torej 20. julija, pa bo na ministrstvu potekal podpis s Podravsko in Koroško regijo v skupni višini okoli 100 milijonov evrov.