Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Konzularna informacija za slovenska podjetja in njihove iranske partnerje 

Vljudno prosimo, da slovenska podjetja še v tem tednu Veleposlaništvu RS v Teheranu po e-pošti na naslov sloembassy.tehran@gov.si  pošljejo imena in priimke prosilcev njihovih iranskih partnerjev, ki morajo zaradi poslovnih razlogov čim prej zaprositi za vizum C. Prosilce vljudno prosimo, da do konca tega tedna (13. julij) kontaktirajo Konzularni oddelek Veleposlaništva v skladu z vizumsko informacijo in postopkom opisanim spodaj. 

 

Preferenčno obravnavo prosilcev, ki so partnerji slovenskih podjetij, lahko zagotovimo v prvih dveh tednih poslovanja konzularnega poslovanja. Kasneje bo takšna obravnava zaradi sistema vnaprejšnjega naročanja na termine, precej težja. Preferenčna obravnava je namenjena samo prosilcem zaposlenim pri iranskih partnerjih slovenskih podjetij, katerih razlogi potovanja v Republiko Slovenijo so poslovni. Preferenčna obravnava ne pomeni avtomatične pridobitve vizuma; vsi prosilci morajo dosledno slediti viznemu postopku na Veleposlaništvu, odločitev pa je skladno z Vizumskim zakonikom v pristojnosti pristojnih organov. 

 

V nadaljevanju pošiljamo osnovno informacijo o postopku v Veleposlaništvu RS v Teheranu v slovenskem in angleškem jeziku:

 

Vizumski postopek na Veleposlaništvu RS v Teheranu

Predajo vizumske vloge za schengenski vizum (tip C) je potrebno narediti osebno na konzularnem oddelku ob predhodno rezerviranem terminu. Način rezervacije termina: 
1.    Prosilec najprej izpolni spletno vlogo za vizum C. Pri izpolnjevanju spletne vloge bo prosilec moral naložiti skenirano fotografijo ki je v skladu z ICAO standardi in ne presega 175 kB. 
2.    Prosilec na e-poštni naslov, ki ga je navedel ob izpolnjevanju vloge dobi osnutek vloge s črtno kodo in serijsko številko.
3.    Prosilec natisne vlogo in pokliče konzularni oddelek veleposlaništva na številko: (+98) 21 2615 1684 v času telefonskih informacij in zaprosi za termin za vizum C. Ob tem mora sporočiti serijsko številko e-vloge. 

 

Termini za oddajo vizumskih vlog za vizum tipa C so možni ob nedeljah in četrtkih 9.00-12.00 ter torkih 14.00 – 16.00. 

 

Veleposlaništvo obvešča, da ne more sprejeti vizumskih vlog ali dokumentov izven dogovorjenih terminov. Prosilec naj se na veleposlaništvu zglasi 15min pred dogovorjenim terminom. Prosilcev, ki zamudijo dogovorjeni termin za več kot 15min ne moremo sprejeti. Veleposlaništvo sprejema termine po principu en prosilec en termin. 

 

Vlogo za izdajo vizuma je treba oddati vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (to je običajni čas obravnave vloge) in ne več kot tri mesece pred začetkom načrtovanega obiska. Za vizum se zaprosi osebno na veleposlaništvu. Prosilcem nad 12 let starosti se zajamejo prstni odtisi. Za naslednje vizumske vloge v obdobju 5 let se lahko prstni odtisi pridobijo iz informacijskega sistema VIS, v kolikor ne obstaja utemeljen dvom v identiteto prosilca. 

 

Veleposlaništvo prav tako poudarja, da ne izdaja vabilnih pisem ali drugih potrdil za to, da se prosilci osebno zglasijo na veleposlaništvu. Vizumski postopek, v kolikor je vloga popolna in so priloženi vsi dokumenti traja približno 15 dni. Kadar je potrebno dodatno preverjanje lahko postopek traja 30 dni. Po končanem postopku so prosilci o možnosti dviga potovalnega dokumenta obveščeni po telefonu. Dokumenti se dvigujejo osebno vsak dan uradnih ur med 12.00 in 12.30.  

 

Zahteve in dokumentacija

1.    Potni list

Original in kopija potnega lista - sedanjega in prejšnjih v kolikor vsebujejo schengenske vize. Kopije biometrične strani podatkov in vseh ne-praznih strani. 

Pomembno: Veljavni potni list mora biti izdan v zadnjih desetih letih in mora vsebovati vsaj dve prosti strani. Potni list mora biti veljaven vsaj še 3 mesece po vrnitvi z načrtovanega potovanja. 

 

2.    Fotografija

Ena biometrična fotografija (z belim ozadjem), ki ne sme biti starejša od šestih mesecev. Priporočila glede zahtevanih standardov fotografije.

 

3.    Zajem prstnih odtisov

Ob podaji vizumske vloge se prosilcem za vizum zajame deset prstnih odtisov. Zajema prstnih odtisov so oproščene:
– osebe do dopolnjenega 12. leta starosti;
– osebe, katerih prstnih odtisov fizično ni mogoče zajeti; in
– osebe, katerih prstni odtisi so bili v preteklih 59 mesecih že zajeti v postopku za izdajo schengenskega vizuma. 

 

4.    Potovalno zdravstveno zavarovanje

Potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije celotno obdobje načrtovanega bivanja in je veljavno za vse schengenske države. Kritje mora zajemati vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo, nujnim zdravljenjem v bolnišnici ali smrti med bivanjem. Najnižje kritje mora biti 30.000 EUR. 

 

5.    Obrazec vizumske vloge

En izpolnjen in podpisan obrazec vizumske vloge, ki ga je prosilec izpolnil preko e-vloge pred rezervacijo termina. 

 

6.    Vizumska taksa

Plačilo takse za vizumsko vlogo, ki znaša 60 EUR. Plača se zgolj v valuti EUR v točnem znesku. Taksa se ne povrne v primeru zavrnitve ali umika vizumske vloge. 

 

7.    Spremni dokumenti

Seznam dokazil, ki jih predložijo prosilci za izdajo vizuma v Islamski Republiki Iran,  je priložen. V večini primerov bo prosilec moral priložiti tudi garantno pismo, izpolnjeno s strani slovenskega garanta in overjeno na Upravni enoti. 

Ob vložitvi vloge za vizum bo izpolnjen tudi kontrolni seznam vloge in spremnih dokumentov.

 V kolikor prosilcu ob oddaji vloge manjka katerikoli od spremnih dokumentov ali drugih elementov popolne vloge, lahko prosilec manjkajoče dokumente prinese zgolj ob naslednjem terminu ali pa se odloči za vložitev vloge kljub manjkajočim dokumentom. Veleposlaništvo ne more prevzemati odgovornosti v primeru pomanjkljivih ali prepoznih vlog.

 

8. Vsi zahtevani dokumenti morajo biti prevedeni v jezik države, kamor prosilec potuje – torej v slovenščino ali v angleški jezik preko uradnih prevajalcev.