Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi predlog novega Slovenskega računovodskega standarda 15 (2019) - Prihodki

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k predlogu novega Slovenskega računovodskega standarda 15 (2019) - Prihodki. Predlog standarda je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 4. 6. 2018. 

 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje. 

 

V skladu z navedenim vabimo zainteresirano javnost, da poda mnenje k predlogu sprememb na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt@gov.si do 29. 6. 2018. 
 

Slovenski računovodski standard 15 (2019) PRIHODKI, začetek na strani 3.