Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po močnem neurju s poplavami 8. junij 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-16/2018-22-DGZR z dne 12.6.2018 in dopolnilnega sklepa št. 844-16/2018-63-DGZR z dne 20. 6. 2018 ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po močnem neurju s poplavami 8. junija 2018 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.  

 

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč, Bistrica ob Sotli, Laško, Ljubno, Rogaška Slatina, Solčava, Vransko, Beltinci, Križevci, Lendava, Cirkulane, Dornava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Sveti Tomaž.

 

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov in gozdarstva.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, ki jih zajemajo Smernice za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo, ter podjetja, dejavna na področju proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge 1 k Pogodbi o EU  in iz dela gozdarskega sektorja, ki ga obravnavajo Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 – 2013). 

 

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 27. junija 2018na obrazcu, ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

 

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2018.mgrt@gov.siali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2018«).

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

 

Kontaktni osebi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sta: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25).

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Obrazec za prijavo