Skoči na vsebino

NOVICA

Razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 38, z dne 6. 6. 2018, objavil Javni razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov.

 

Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov ter celoviti izrabi lesnih tvoriv in zapolnjevanju manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

 

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge).

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 11.880.000 EUR, v treh letih, od 2019 do 2020. Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo. Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Najnižja višina subvencije je 300.000 EUR, najvišja pa 2.000.000 EUR

 

Upravičeni stroški so nakup novih strojev in opreme, nakup programske opreme in stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene.

 

Prvi rok za oddajo prijav je 16.7.2018

 

Več: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi