Skoči na vsebino

NOVICA

25 let Evrope za potrošnike

Enotni trg Evropske Unije letos praznuje 25. obletnico. Od leta 1993 lahko Evropejci na primerih iz vsakdanjega življenja opazujemo, kako se pravice na področju varstva potrošnikov razvijajo. Ob dnevu Evrope, 9. maju, Mreža Evropskih potrošniških centrov (Mreža EPC) izpostavlja nekatere najpomembnejše dosežke za potrošnike v zadnjih 25 letih.

 

Skupna valuta: Evro  
Evro je za potrošnike eden najbolj praktičnih dosežkov evropske integracije. Evro je enotna valuta v devetnajstih od osemindvajsetih držav Evropske unije, kar predstavlja 338,6 milijona ljudi. Potovanje znotraj EU, primerjava cen izdelkov in nakupi na spletnih straneh evropskih ponudnikov brez menjave oz. pretvorbe valut so možni v večini držav članic.


Spletni nakupi: 14 dni premisleka 
Rok za vračilo izdelka, kupljenega po spletu, ki vam ne ustreza, ni več uganka.  Od 13. junija 2014 je namreč v vseh državah EU poenoten na 14 dni od prejema blaga. Potrošniku ni treba navesti razloga za svojo odločitev, bremenijo pa ga lahko le stroški vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje, ali če ga podjetje predhodno ne seznani, da nosi stroške pošiljanja blaga nazaj. 


Pravice na potovanju z letalom, vlakom, avtobusom ali ladjo 
V primeru potovanja z letalom, vlakom, avtobusom ali ladjo, veljajo znotraj EU  enotni predpisi, ki ščitijo potnike. S povračilom vozovnice, preusmeritvijo do končnega cilja in denarno odškodnino je Evropa uredila pravice potnikov v primeru zapletov na potovanju za vse vrste prevozov.


Odprava stroškov gostovanja 
Od 15. junija dalje potrošniki na potovanju v EU uporabljajo mobilne storitve pod enakimi pogoji  kot doma. To pomeni, da lahko npr. v okviru zakupljenih mesečnih količin (paketov) kjerkoli v EU opravite pogovore, pošiljate sporočila ali prenašate podatke brez dodatnih stroškov.


2-letno zakonsko jamstvo za blago
Če izdelek, kupljen po spletu ali v trgovini, nima oglaševanih lastnosti ali ne deluje pravilno, so potrošniki povsod v EU upravičeni najmanj do njegovega brezplačnega popravila ali zamenjave. Če popravilo ali zamenjava ni mogoča ali je nepraktična, lahko zahtevajo vračilo denarja ali znižanje kupnine (v nekaterih državah lahko potrošnik sam izbira med navedenimi možnostmi). Te pravice lahko potrošniki uveljavljajo dve leti od nakupa.  


Mreža EPC pomaga pri reševanju čezmejnih sporov 
Da bi bili potrošniki seznanjeni s svojimi pravicami v EU in imeli na voljo strokovno pomoč pri reševanju sporov s ponudniki, ki se nahajajo v drugi državi članici, je Evropska komisija skupaj z državami članicami leta 2005 ustanovila mrežo evropskih potrošniških centrov (Mreža EPC). Centri so v vseh državah članicah, pa tudi na Islandiji in Norveškem. Slovenski potrošniki se za brezplačne informacije, nasvet in pomoč lahko obrnejo na EPC Slovenija, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 
Izvensodno reševanje potrošniških sporov 
Leta 2015 je bila uveljavljena enotna evropska zakonodaja na področju izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki podjetjem in potrošnikom omogoča hitro in učinkovito reševanje medsebojnih sporov, pri čemer so postopki za potrošnika največkrat brezplačni oz. zelo poceni. V primeru nakupa prek spleta lahko potrošniki pritožbo zoper tujega prodajalca vložijo tudi prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov, in sicer v svojem jeziku.


Poenostavljena sodna postopka 
Če spora s tujim prodajalcem ni mogoče rešiti po mirni poti, sta potrošnikom na voljo dva poenostavljena sodna postopka - Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in Evropski plačilni nalog. Postopka potekata hitro in načeloma pisno, preko obrazcev, pri čemer za vložitev zahtevka ni potreben odvetnik. 


Za dodatne informacije lahko pišete na epc.mgrt@gov.si ali pokličete na 01 400 3729.