Skoči na vsebino

NOVICA

Razpis za problemska in obmejna območja

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenija št. 29 z dne 26. 4. 2018 objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.

 

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem ali obmejnem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

 

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpje, Pomurje, območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje ter obmejna problemska območja.

 

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR.

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
Največ 10 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.
Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

 

Prvi rok za oddajo prijav je 31. 5. 2018.

 

Več:  www.regionalnisklad.si.