Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS je finančno podprla 48 milijonov evrov vredno investicijo Lonstroff d.o.o.

Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podjetju Lonstroff d.o.o. dodelila finančno spodbudo v višini 4,8 milijonov evrov. Predmet investicijskega projekta je gradnja nove tovarne za proizvodnjo komponent iz medicinskih elastomerov s precizno obdelavo za farmacevtsko in medicinsko industrijo, ki bo stala na sedaj degradiranem in zapuščenem območju v Logatcu.


V imenu Vlade RS je Pogodbo o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt podpisal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je ob tem naglasil, da večino japonskih investicij opisujemo kot vzorčen primer zaradi visoke dodane vrednosti, visoke tehnologije, novih znanj ter pozitivnih trendov v rasti.


Minister je odločitev švicarskega podjetja, ki je v 100 % lasti japonske družbe Sumitomo Rubbber Industries pripisal ugodnim ekonomskim kazalcem ter podobnostim med državama, ki se kažeta v ustrezni gospodarski klimi, investicijam naklonjenemu okolju ter visoko izobraženi delovni sili. »Prepričan sem, da je Vlada dr. Mira Cerarja pokazala, da razume vaš pogled na izzive v prihodnosti. Želim si, da boste pri spoprijemanju z njimi vedno našli pomembnega partnerja tudi v naši državi,« je dejal minister.


Investicijo, vredno 48 milijonov evrov, ki bo do sredine leta 2020 predvidoma ustvarila 180 delovnih mest, je Vlada RS podprla v višini 10 % vrednosti investicije, in sicer na podlagi 7. b  člena Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije. V letu 2018 bo projektnemu podjetju na voljo 910.000 evrov spodbude, v letu 2019 pa še preostalih 3.890.000 evrov. Večino sredstev prispeva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, to je 4.143.000 evrov, preostanek sredstev pa je bilo s sklepom Vlade RS prejšnji teden dodeljenih iz proračuna RS. 


Da je investicija dobra naložba, kažejo predvidevanja, da bo projektno podjetje samo preko davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač Republiki Sloveniji plačalo nekaj več kot 24 milijonov evrov. »Ocenjujemo tudi, da bodo celotni zunanji učinki investicijskega projekta znašali nekaj več kot 51 milijonov evrov, kar me navdaja z optimizmom,« je ob podpisu v Predsedniški palači povedal minister Počivalšek.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v lanskem letu tudi aktivno pristopilo k vlaganju v obnovo degradiranih območij. V Sloveniji imamo 1.081 funkcionalno degradiranih območij, ki skupno obsegajo 3423 hektarjev površin. V tem kontekstu je minister Počivalšek naglasil dejstvo, da obnova prav vsakega tovrstnega zemljišča regiji daje nov utrip in podobo ter predstavlja pomemben stranski, družbeni in okoljski, učinek izvedene investicije. »Na ministrstvu pripravljamo načrt, kako bomo ta območja po vsej Sloveniji sanirali in jih naredili funkcionalna in prepričan sem, da bo primer Lonstroff lahko pri tem služil za primer dobre prakse,« je povedal minister.