Skoči na vsebino

NOVICA

Nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva

Brdo pri Kranju, 6. aprila - Prek 350 gospodarstvenikov, deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije in predstavnikov tujih veleposlaništev v Sloveniji se je udeležilo današnje prve nacionalne konference o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Dogodek so organizirali ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija SPIRIT Slovenija ter ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je izrazil zadovoljstvo, da so podjetja izjemno uspešna tudi in predvsem na tujih trgih. Opaža izboljšanje poslovnega okolja, kar potrjujejo tudi uvrstitve na mednarodnih lestvicah. Tako je Slovenija na indeksu enostavnosti poslovanja med 190 državami na 37. mestu. S tem se uvršča blizu držav OECD z visokim dohodkom. Svetovni gospodarski forum je Slovenijo med 137 državam uvrstil na 48. mesto, kar je za 8 mest višje kot lani. Glede 2. tira je izrazil željo po podpori gospodarstva za ta projekt. Samo če smo razvojno naravnani, bomo ostali na svetovnem zemljevidu, je dejal in dodal, da mora vse kar počnemo, služiti temu, da zagotovimo čim večjo kakovost našega življenja. 

 

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dejal, da današnja prisotnost premiera na konferenci potrjuje pomen, ki ga vlada pripisuje internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Podpirajo cilje, ki jih je pripravila partnerska GZS - povečanje izvoza na 50 mrd evrov do leta 2025 ter dvig dodane vrednosti na 60 tisoč evrov. Vsi naši ukrepi bodo šli v smeri doseganja teh ciljev. V začetku leta 2018 so na MGRT objavili dva ključna ukrepa na področju internacionalizacije, ki sta trenutno odprta za podjetja. V sklopu prvega ukrepa nameravajo do leta 2019 podpreti najmanj 6 partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih v vrednosti 1,7 mio EUR. V sklopu drugega ukrepa pa nameravajo prek spodbujanja razvoja in uporabe novih poslovnih modelov do leta 2022 sofinancirati izvedbo trajnostnih strategij in implementacijo projektov v 60 MSP v vrednosti 9 mio EUR.

 

Zunanji minister Karl Erjavec je poudaril vlogo gospodarske diplomacija kot enega od stebrov delovanja MZZ. Izpostavil je pomen močne diplomatsko konzularne mreže, ki šteje 54 predstavništev. Obžaluje pa, da je le 22 ekonomskih svetovalcev. Nadaljnji cilj bi moral biti, da ima vsako predstavništvo svojega ekonomskega svetovalca. Pohvalil je tudi delovanje 125 častnih konzulov, ki so vsi zelo prepoznani v svojih domačih okoljih. Napovedal je odprtje še dveh predstavništev, in sicer v Združenih arabskih emiratih in v Bolgariji.  

 

Prek pol milijona Slovencev živi v tujini in te je treba organizirati in vključevati v to, da dajejo svoj prispevek v nadaljnji razvoj Slovenije, je povedal minister Gorazd Žmavc, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nujno je kroženje možganov, zato je treba za to ustvariti tudi primerne pogoje.

 

Slovenija sloni na izvozu, je bil jasen predsednik GZS Boštjan Gorjup. Vse ostale kategorije, ki so vezane na splošno dobrobit državljanov in državljank, so neposredno ali posredno vezane na to, kaj bomo prodali, koliko bomo prodali, kje bomo prodali in po kakšni vrednosti. Na GZS smo prepričani, je dodal, da lahko s pravo strategijo dosežemo rast slovenskega izvoza od obstoječih 35 mrd eur letno na 50 mrd eur letno do leta 2025. »Pri tem bomo z veseljem sodelovali z vsemi deležniki na državnem in podjetniškem nivoju, ki bodo ta cilj prevzeli v svoje akcijske načrte.« 

 

Prof. dr. Mitja Ruzzier s Fakultete za Management Univerze na Primorskem je spregovoril o glavnih trendih internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Internacionalizacija zahteva čas, resurse in stalno prilagajanje / učenje. Ne govorimo le o internacionalizaciji podjetij in podjetniških aktivnosti, temveč tudi o internacionalizaciji trgov, pa tudi potrošniških okusov. Internacionalizacija je inovacija, stalno se je treba prilagajati. Je dinamična, kompleksna in večdimenzionalna. 

 

Predstavniki javne agencije Spirit, GZS, MGRT, MZZ, Advantage Austria ter Slovensko-nemške gospodarske zbornice so razpravljali o tem, kaj podporno okolje ponuja internacionalizaciji gospodarstva ter o dobrih praksah iz tujine. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je pri tem pohvalila MGRT in MZZ glede spremembe odnosa do gospodarske diplomacije. Še pred 12 leti je veljalo mišljenje, da je »gospodarska diplomacija 'kšeftanje' nevredna diplomatov«. Danes je njen pomen jasen, kaže se tudi trend njene krepitve. Strinjala se z nujnostjo, da je na vsakem diplomatsko-konzularnem predstavništvu prisoten ekonomski svetovalec. Vzpostaviti pa je treba tudi zelo jasen merljiv način spremljanja njihovih učinkov. GZS predstavlja ključno stično točko med izvozom in gospodarstvom v smislu sistemske podpore. Med aktivnostmi na področju internacionalizacije je posebej izpostavila svetovanja 1 na 1, ki jih CEMP izvede prek tisoč na leto. Kritična je bila glede premajhne koordiniranosti med akterji, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo - 26 agencij na ravni ministrstev, ki se s tem v celoti ali delno ukvarjajo, 98 gospodarskih asociacij, častni konzuli ... Nujno je bolje izkoristiti razpoložljive resurse. Predlagala je še, da se na podlagi dokumenta Mednarodni izzivi za posamezne tam navedene sklope pripravijo konkretni akcijski načrti. 

Na okrogli mizi o pravi poti slovenskega gospodarstva pri internacionalizaciji in glavnih izzivih v prihodnosti bodo v nadaljevanju svoja stališča izmenjali dr. Marko Tandler (Litostroj Power), Dušan Olaj (Duol), Izidor Krivec (Celjske mesnine) in Jurij Jaš (Impakta Metal).

 

Sledili bodo tematski paneli o podpori bank slovenskemu gospodarstvu na tujih trgih, aktualnih razpisih MGRT na področju internacionalizacije, internacionalizaciji podjetij skozi investicije, podpori veleposlaništev ter tujih zbornic, pa tudi o pomoči Spirit Slovenija in slovenskih poslovnih klubov v tujini.