Skoči na vsebino

NOVICA

Posvetovanje s podjetji v zvezi z uvedbo dodatnih carinskih dajatev na uvoz jekla in aluminija v ZDA in v zvezi z možnim odzivom EU

Na spletni strani Evropske komisije (EK), DG Trgovina  je objavljen vprašalnik za podjetja, s pomočjo katerega želi EK zbrati:
– informacije o vplivu dodatnih carinskih dajatev na uvoz jekla in aluminija v ZDA na poslovanje podjetij, ki zadevne proizvode izvažajo v ZDA, ter
– informacije o vplivu odziva EU, ki ga pripravlja EK, na poslovanje podjetij.

 

Rok za posredovanje odgovorov Evropski komisiji je 26. marec 2018. 
Podjetja hkrati naprošamo, da o zadevnem vplivu seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si; kontaktna oseba: Marjeta Bajt, marjeta.bajt@gov.si). 

 

ZDA so 8. marca 2018 napovedale uvedbo dodatnih carinskih dajatev na uvoz določenega jekla in aluminija, med drugim tudi iz EU, v višini 25% za jeklo in 10% za aluminij, od 23. marca 2018 dalje.

 

Evropska komisija informacije potrebuje za oblikovanje odziva EU na ukrepe ZDA. 

 

Pravna podlaga za pripravo odziva EU je 8. člen WTO Sporazuma o zaščitnih ukrepih in Uredba (EU) št. 654/2014 o izvrševanju pravic Unije za uveljavljanje pravil mednarodne trgovine, ki med drugim predvideva možnost začasne prekinitve tarifnih ugodnosti in uvedbo višjih carinskih dajatev zoper zadevno tretjo državo, s katerimi se ponovno uravnotežijo medsebojne trgovinske koncesije.
Sestavni del spletnega vprašalnika sta tako tudi dva seznama proizvodov, za katere bi EU lahko uvedla dodatne carinske dajatve na uvoz iz ZDA. Seznam A, vsebuje proizvode, za katere bi se carinske dajatve uvedle v prvi fazi ukrepov (v naslednjih mesecih, predvidoma v višini 25%). Seznam B pa vsebuje proizvode, za katere bi se carinske dajatve uvedle v drugi fazi ukrepov (po treh letih, višina še ni določena).  EK je seznam proizvodov določila z upoštevanjem naslednjih kriterijev:
- učinkovitost ukrepov pri spodbujanju tretje države da upošteva merila mednarodne trgovine;
- zmožnost, da se z ukrepi zagotovi pomoč gospodarskim subjektom v EU, ki so jih ukrepi tretje države prizadeli;
- razpoložljivost alternativnih virov dobave zadevnega proizvoda;
- izogibanje dodatnim administrativnim bremenom in stroškom iz naslova izvajanja ukrepov;
- morebitna specifična merila.

 

Postopek za vložitev zahteve za izvzetje proizvodov iz dodatnih carinskih dajatev ZDA, uvedenih na jeklo in aluminij

 

Na podlagi objavljenega predsedniškega ukaza ZDA o dodatnih carinskih dajatvah na uvoz določenega jekla in aluminija  so ZDA 19. marca 2018 objavile še postopek za vložitev zahteve za izvzetje proizvodov iz dodatnih carinskih dajatev.

 

Oprostitev carinskih dajatev zajema tiste proizvode, ki se ne proizvajajo v ZDA v zadostni količini oziroma zadostne kvalitete. Zahtevo za izvzetje lahko vloži samo neposredno prizadeta stran, ki posluje v ZDA (podjetje, uvoznik v ZDA). 

 

Podjetjem zato svetujemo, da se glede uveljavljanja izvzetij povežejo s kupci oz poslovnimi partnerji v ZDA.