Skoči na vsebino

NOVICA

Posvet o novostih na področju varovanja potrošnikov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 14. 3. 2018 organiziralo posvet pristojnih organov za izvrševanje Uredbe (EU) 2017/2394 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, ki sta jo dne 12. decembra 2017 sprejela Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Uredba (EU) 2017/2394 razveljavlja trenutno veljavno Uredbo (ES) 2006/2004 in mehanizem nadzora čezmejnih kršitev posodablja in prilagaja digitalni dobi. Določa več minimalnih preiskovalnih in izvršilnih pooblastil za vse pristojne nacionalne organe, ki se bodo tako lažje usklajevali pri zatiranju kršitev prava varstva potrošnikov in na ta način zagotovili poenotenje prakse po vsej Evropski uniji. Okrepil se bo tudi mehanizem medsebojne pomoči med pristojnimi organi, na novo uredil mehanizem za usklajeno preiskovanje in izvrševanje pri močno razširjenih kršitvah in izboljšal mehanizem za opozarjanje.


Uredba (EU) 2017/2394 tako pristojnim organom omogoča učinkovitejši nadzor nad kršitvami prava varstva potrošnikov, kar bo pripomoglo k zaupanju potrošnikov v notranji trg in pospešilo čezmejno trgovino.


Prvi posvet pristojnih organov je bil namenjen uvodni predstavitvi določb Uredbe (EU) 2017/2394. V kratkem bo oblikovana delovna skupina, v okviru katere bodo resorna ministrstva skupaj s pristojnimi organi do začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/2394 (torej 17. januarja 2020) pripravila predlog predpisov, potrebnih za njeno učinkovito izvrševanje.