Skoči na vsebino

NOVICA

Zakon o spodbujanju investicij začne veljati s 1. julijem 2018

Državni zbor Republike Slovenije je 15. 2. 2018 sprejel Zakon o spodbujanju investicij, ki je bil 28. 2. 2018 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/18 in se bo začel uporabljati 1. 7. 2018. 

Gre za nov krovni zakon s področja spodbujanja investicij, ki izenačuje ukrepe spodbujanja investicij za domače in tuje investitorje. 

Investicijske spodbude, ki jih omogoča zakon, so: 

- subvencije,

- spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere in

- možnost nakupa nepremičnin v lasti občin po cenah, ki so nižje od tržnih, na podlagi neposredne pogodbe.

Poleg oblik investicijskih spodbud zakon določa tudi pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud.

Zakon opredeljuje strateško investicijo in določa nov razlastitveni namen za izvedbo strateške investicije. 

Nadalje zakon določa splošne aktivnosti spodbujanja investicij in internacionalizacije ter vzpostavlja register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij za zagotavljanje ažurnega nabora podjetij, ki imajo glede na gospodarski interes države poseben pomen.