Skoči na vsebino

NOVICA

Razpis Eurostars 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes, 23. 2. 2018, na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars.

 

Iz programa Eurostars, ki poteka v okviru iniciative EUREKA, je ministrstvo razpisalo 1.400.000 evrov nepovratnih sredstev za pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost. Projekti se bodo sofinancirali v vrednosti 40 % za velika podjetja in 50 % za MSP, kar znaša največ 300.000 evrov sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000 evrov za 12 mesecev izvajanja projekta.

 

»Razpis je namenjen sofinanciranju dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Ti lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev,« je povedal minister Zdravko Počivalšek ter še dodal: »Zavedamo se pomena raziskav za gospodarsko rast, zato so razpisana sredstva namenjena za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.«

 

Sredstva iz razpisa so namenjena kritju stroškov plač in povračilu stroškov v zvezi z delom, stroškov potovanj, materiala, stroškov instrumentov, opreme in zemljišč, stroškov svetovanja in režijskih stroškov.«

 

Roka za sprejem ponudb sta 1. 3. 2018 in 13. 9. 2018.