Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija bo častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2022

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je včeraj, 20. 2. 2018, sodelovala pri slavnostnem podpisu pogodbe za nastop Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki bo potekal med 19. in 23. oktobrom 2022. Pogodbo so podpisali minister za kulturo Anton Peršak, Juergen Boos, direktor Frankfurtskega knjižnega sejma in Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS ob prisotnosti številnih predstavnikov slovenskih književnih in kulturnih krogov.

 

»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si bo še naprej prizadevalo, da bi bilo sodelovanje vseh resorjev, še posebej pa sodelovanje med obema pristojnimi resorjema za področje kulturnega turizma, čim bolj konstruktivno in razvojno naravnano. Z nadaljnjimi aktivnostmi na področju razvoja in promocije kulturnega turizma Slovenije želimo nadgraditi prepoznavnost naše dežele, ne le kot privlačne, zelene, aktivne in zdrave 5* butične destinacije v osrčju Evrope, temveč tudi kot dežele z bogato kulturno tradicijo in pestro sodobno kulturo«, je ob tej priložnosti povedala državna sekretarka Eva Štravs Podlogar.

 

Anton Peršak, minister za kulturo, je med drugim izpostavil: »Slovenska vlada in slovenska kulturna javnost razumeta odločitev, da se slovenska književnost in Slovenija kot država z bogato kulturo in še posebej s kakovostno književnostjo vseh zvrsti in dolgo tradicijo bogate ustvarjalnosti na tem področju predstavi na Frankfurtskem knjižnem sejmu kot izjemno priložnost, da lahko zlasti nemško govoreči in tudi širši kulturni javnosti predstavimo ustvarjalne dosežke in potenciale slovenske književnosti, ki ima od začetkov v srednjem veku in zagona ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja ključno konstitutivno vlogo, kar zadeva razvoj in obstanek naroda, jezika in ne nazadnje vzpostavitev samostojne države, v 21. stoletju pa v vseh zvrsteh in žanrih dosega izreden tako količinski kot kakovostni razcvet.«

 

Frankfurtski knjižni sejem je z več kot 7.300 razstavljavci iz 102 držav, z okoli 278.000 obiskovalci, z več kot 4.000 prireditvami in okoli 10.000 akreditiranimi novinarji, od tega 2.400 blogerji, največji strokovni sejem na področju mednarodnega založništva. Poleg tega je platforma, ki daleč presega knjižno in založniško panogo, saj nudi prostor za srečevanje deležnikov iz filmske industrije ter s področja računalniških iger. Vsebinsko težišče sejma vse od leta 1976 predstavlja koncept držav, častnih gostij, ki sejemskemu občinstvu vsako leto na raznolike načine predstavljajo svoj knjižni trg, svojo literarno ustvarjalnost in kulturo. Podjetje Frankfurter Buchmesse, ki je hčerinsko podjetje Nemške knjigotrške zbornice, organizira predstavitev nemškega založništva na okoli dvajsetih mednarodnih knjižnih sejmih in čez vse leto organizira strokovne dogodke na pomembnih mednarodnih trgih.