Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev sporazuma CETA in poslovnih priložnosti, ki jih le-ta prinaša slovenskim podjetjem

V okviru aktivnosti na področju začasne uporabe trgovinskega sporazuma CETA na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s SPIRIT Slovenija, s Finančno upravo Republike Slovenije, z Veleposlaništvom Kanade ter s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, pripravljamo dogodek, kjer bomo javnosti predstavili sporazum CETA in poslovne priložnosti za slovenska podjetja, ki izhajajo iz začasne uporabe tega sporazuma.
 

CETA je bilateralni trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Sporazuma je namenjen odpravi ovir (predvsem trgovinskih), ki omejujejo izboljšanje trgovine in investicij med partnericama. Sporazum bo imel pozitiven vpliv na gospodarsko rast tako v EU kot v Kanadi.

 

Dogodek bo potekal 7. marca 2018 v City hotelu v Ljubljani.

 

Program dogodka.

 

Vljudno vabljeni!

 

Sporazum CETA (10973/2016) je dosegljiv v slovenskem jeziku na:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/sl/pdf

 

oz. v Uradnem listu EU, L11, 14.1.2017, str. 1-1080.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2017:011:TOC