Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Zdravko Počivalšek na seji vlade s srbsko delegacijo

Minister Počivalšek se je danes v okviru skupne seje vlad Republike Slovenije in Republike Srbije sestal na bilateralnem srečanju z državnim sekretarjem Ministrstva za gospodarstvo Republike Srbije gospodom Trivuncem, ki je Slovenijo obiskal namesto ministra Kneževića.

Kljub intenzivnemu in razvejanemu sodelovanju držav na gospodarskem področju sta se strinjala, da moramo izkoristiti še številne poslovne priložnosti za dodatno poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama, kjer sta izpostavila predvsem področje start-upov in scale-upov, digitalizacije ter turizma. Minister Počivalšek je povedal, da Slovenija podpira eno ključnih prioritet bolgarskega predsedovanja, to je širitev EU na Zahodni Balkan: »Naše ministrstvo vam bo tudi v bodoče nudilo aktivno podporo povezljivosti Zahodnega Balkana na področjih transporta, komunikacij, energetike, izobraževanja in digitalizacije.« Minister je pozdravil in izrazil podporo tudi slovenskim podjetjem, ki so oddala ponudbo za nakup srbskih podjetij.

 

Gospodarsko sodelovanje med državama je zelo intenzivno in razvejano. V Srbiji je registriranih največ slovenskih podjetij v tujini, in sicer preko 1500, kar je največ med vsemi tujimi naložbeniki v Srbiji. Poleg prednosti (bližina trga, skupna zgodovina, poznavanje jezika, vzpostavljeni kontakti, prostotrgovinski sporazumi s tretjimi državami itn.), ki jih ima slovensko gospodarstvo pri poslovanju na srbskem trgu, je en izmed najpomembnejših dejavnikov tudi vključevanje Srbije v Evropsko unijo.

Beležimo rast na področju blagovne menjave, storitev, turizma in intenzivnosti naložbenih tokov med državama. Kljub temu obstajajo številne poslovne priložnosti za dodatno poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama (področje varovanja okolja, digitalizacije, prometne in energetske infrastrukture, turizma, energetske učinkovitosti in v obnovljivih virih energije itn.). 

V letu 2016 je blagovna menjava med državama dosegla 1,24 milijarde EUR, kar predstavlja rekordno vrednost v zadnjih 10 letih. Blagovna menjava je v desetih mesecih leta 2017 dosegla vrednost 1,1 milijarde EUR, kar predstavlja povečanje za 7,3 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016.

Srbija ostaja druga največja prejemnica slovenskih neposrednih naložb, ki so usmerjene v vse sektorje gospodarstva. Konec leta 2016 so slovenske naložbe v Srbiji znašale 1,01 milijarde EUR, kar je porast za 1,9% glede na leto 2015.

V letu 2016 je storitvena menjava znašala 288,5 mio. EUR, kar predstavlja 4,3% povečanje glede na leto prej. V strukturi izvoza storitev prevladujejo potovanja, ostale poslovne storitve in transport, na strani uvoza ostale poslovne storitve ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve ter transport.

Dobro sodelovanje med državama potrjuje tudi poslovni dogodek, ki bo potekal ob robu že četrtega skupnega srečanja Vlad Slovenije in Srbije. Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z GZS in Privredno komoro Srbije ob robu v Ljubljani organizira poslovno srečanje, ki se ga bo predvidoma udeležilo približno 170 predstavnikov slovenskih in srbskih podjetij. Vse prisotne bosta nagovorila tudi predsednika obeh vlad dr. Miro Cerar in Ana Brnabić. V okviru poslovnega srečanja bo potekalo pet panelov, ki bodo obravnavali področje okolja, digitalizacije, turizma, start up okolja in elektro-kovinske industrije. Po rednem dogodku bodo organizirana tudi B2B srečanja.