Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja v letih 2019 in 2020

Razpisanih je 1.275.000 EUR s katerimi želimo spodbuditi začetne investicije ter ustvariti in ohraniti obstoječa delovna mesta na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. 


»V skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 je cilj javnega razpisa znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju. Prav tako želimo  ustvarjati nova in ohraniti obstoječa delovnih mest, prestrukturirati gospodarstvo na problemskem območju, spodbujati razvoj novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij. Spodbujamo tudi razvoj turizma, popolnimo nezaseden prostor v poslovnih in gospodarskih conah, krepimo investicije na degradiranih območjih in varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji«, je povedal minister Zdravko Počivalšek.


Rok za prejem ponudb za projekte, sofinancirane v letu 2018, je torek, 13. 3. 2018, 

za projekte, sofinancirane v letu 2019, pa četrtek, 3. 5. 2018, do vključno torka, 29. 5. 2018.