Skoči na vsebino

NOVICA

SRIPI s tesnim sodelovanjem z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo uresničujejo razvojno gospodarsko politiko Slovenije

Ljubljana, 29. januar 2018 - Vlada je leta 2015 potrdila Strategijo pametne specializacije (S4) kot temelj gospodarskega razvoja. Poudarjeno je bilo, da je za doseganje zastavljenih ciljev potrebna inovativnost in partnerstvo gospodarstva, znanstveno raziskovalnih inštitucij in države. »S tem je v sodelovanju z zasebnim sektorjem identificirala 9 temeljnih področij, katera bomo v prihodnje razvijali in nam bodo omogočala gospodarski razvoj«, je na današnji novinarski konferenci izpostavil gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal: »SRIP-e smo torej oblikovali zato, da lahko strategijo pametne specializacije implementiramo v prakso. S pomočjo 9ih SRIP-ov bomo izvajali slovensko razvojno gospodarsko politiko na prej omenjenih 9ih področjih. Teh 9 grozdov tako predstavlja preko 500 najbolj dinamičnih slovenskih podjetij. Hkrati tu sodelujejo praktično vse institucije znanja ter podpornega okolja v Sloveniji. Skupno danes govorimo o partnerstvu preko 600 deležnikov, verjamem, da bo ta številka v prihodnje rastla.«

Do leta 2022 je za delovanje SRIPov vlada namenila 10,5 milijonov evrov, seveda pa bo vir delovanja SRIPov drugje – tudi v različnih razpisih, s katerimi bomo lahko črpali tudi EU sredstva. SRIPi imajo pri tem izjemno pomembno vlogo, saj predstavljajo in zastopajo skupne interese gospodarstva in razvojno raziskovalnih inštitucij v odnosu do države in pravzaprav narekujejo vsebine javnih naročil in javnih razpisov. Seveda je to tudi izjemno odgovorna naloge, ki zahteva dobro poznavanje področja, trendov in potreb tistih, ki bodo z denarjem iz teh razpisov lahko pridobili sredstva za svoj razvoj in s tem tudi razvoj Slovenije.


»Vsi SRIPi so dobro zastavili delo in tudi na ministrstvu se bomo potrudili, da boste večkrat slišali zanje in da boste lahko poročili o primerih dobrih praks. SRIP  razvoj materialov kot končnih produktov danes izpostavljamo kot zelo dober primer sodelovanja institucij znanja, gospodarstva in države. Zastavili so si zahtevne cilje, ki pa temeljijo na realnih osnovah. Slovenija ima na področjih, ki jih vključeni v ta SRIP pokrivajo velik potencial, dosega odlične rezultate. Na v SRIP vključena podjetja moramo biti ponosni, hkrati pa računamo na njihov razvojni potencial«, je še povedal minister Zdravko Počivalšek.


Na današnji novinarski konferenci MGRT so skupaj z ministrom Zdravkom Počivalškom spregovorili tudi upravljavci SRIP MATPRO (Razvoj materialov kot končnih produktov), predstavniki dveh sodelujočih podjetij in Inštituta za kovinske materiale in tehnologije. Dr. Matjaž Godec, direktor Inštituta je izrazil zadovoljstvo, da je prišlo v SRIP-u do konsenza glede nacionalne strategije razvoja materialov in to skupaj s predstavniki podjetij in njihovimi vizijami in potenciali razvoja: »To se je zgodilo prvič in prepričan sem, da bo to zgodba o uspehu,« je še dodal in kot primer že uspešnega skupnega projekta izpostavil projekt MARTINA, v katerem sodeluje 16 partnerjev in v katerem na laboratorijskem nivoju razvijajo nove materiale in tehnologije, ki jih bodo v projekt vključena podjetja potem lahko uvedla v svojo redno proizvodnjo.


Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, ki neposredno vodi dva SRIPa (MATPRO in Trajnostna pridelave hrane), v okviru zborničnega sistema pa delujeta še dva SRIPa: Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki ga upravlja Štajerska gospodarska zbornica in Trajnostni turizem, ki ga upravlja Turistično gostinska zbornica Slovenije. »V drugi fazi bo GZS vodila verige vrednosti še v 4 SRIP-ih, v vseh SRIP-ih pa sodelujemo s podpornimi storitvami na področju razvoja človeških virov, internacionalizacije in trajnostnega razvoja s poudarkom na okolju,« je mag. Sonja Šmuc izpostavila na novinarski konferenci in dodala, da gre za »nacionalni, nadvladni, dolgoročni projekt, ki zahteva konstruktivno in stalno podporo te in tudi prihodnjih vlad. Zahtevnejših raziskovalnih razvojnih projektov brez sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja ni mogoče izvesti in to je ključno poslanstvo SRIP-ov.«

Zakaj so vstopili v SRIP MATPRO in kaj od sodelovanja v njem pričakujejo sta predstavila tudi dr. Peter Cvahte, vodja razvoja v Skupini Impol in dr. Tomaž Savšek, pomočnik predsednika upravnega odbora v TPV. Oba sta izpostavila velike ambiciji gospodarstva in pri tem poudarila, da jih enostavno ni mogoče več uresničevati brez partnerske verige, od razvoja do končnega proizvoda. dr. Tomaž Savšek je med drugim povedal: »Vsi ki delamo v ali za avtomobilsko industrijo se zelo dobro zavedamo zahteve po zmanjšanju mase vozil, kar posledično pomeni tudi manjšo porabo goriva in nižji ogljični odtis. In zato je poznavanja materialov in razvijanje novih ključno. Našim kupcem moramo ponuditi nekaj novega, česar oni ne poznajo in to lahko naredimo samo v partnerskem sodelovanju tako s podjetji kot tudi raziskovalnimi inštitucijami.«  

 

Več si lahko ogledate tukaj.