Skoči na vsebino

NOVICA

Z župani vodilnih destinacij slovenskega turizma o aktivnem uresničevanju nove turistične strategije

V Ljubljani se je danes, 12. januarja 2018 na povabilo Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prvič sestal Svet županov vodilnih destinacij slovenskega turizma. Svet je nastal za obdobje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 s ciljem krepitve povezav med krovno in lokalno ravnjo ter za učinkovito upravljanje slovenskih turističnih destinacij. Prisotni so se strinjali, da je v luči pričakovane nadaljnje rasti vse bolj pomemben aktivni razvoj produktov, upravljanje turističnih tokov, dobro organiziran javni prevoz, skrb za odlično izkušnjo obiskovalcev, ob tem pa usklajena in učinkovita vpetost turizma v celoten razvoj lokalne skupnosti. Prav tako so izpostavili velik pomen sodelovanja vseh ključnih deležnikov za doseganje skupnega cilja, to je znatno višjega priliva iz naslova izvoza potovanj.

Slovenski turizem je, kot je opredelila nova Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, pred jasnim ciljem: pospešiti strategijo visoke vrednosti za 4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj do leta 2021, z vizijo Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja.

Ukrepi na vladni ravni so v strategiji jasno opredeljeni, v okviru ene od šestih politik »Makro destinacije in produkti« je vzpostavljen model makro destinacij, ki predstavlja platformo za organizacijsko in trženjsko optimizacijo slovenskega turizma. STO je v drugi polovici 2017 že vzpostavila tesno povezavo z vsemi vodilnimi destinacijami, preko koordinacije štirih produktno-izkustvenih makro destinacij: Alpska Slovenija, Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija & Ljubljana. Strategija je tudi opredelila 34 vodilnih destinacij, ki skupaj predstavljajo 97,8 odstotkov vseh prenočitev v Sloveniji, hkrati pa model spodbuja razvojno in trženjsko vključevanje tudi manjših destinacij.


Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je nagovoril župane vodilnih destinacij kot najpomembnejše deležnike za usklajeno in učinkovito izvajanje nove turistične strategije na lokalni ravni ter izpostavil prioritetne ukrepe strategije: »Z veseljem se udeležujem današnjega srečanja in razprave. Veseli me, da se župani vodilnih destinacij slovenskega turizma zavedajo pomena turizma in nujnosti ukrepov, ki bodo zagotavljali njegov nadaljnji, trajnosten razvoj. Slovenski turizem ima dobre rezultate in trdne temelje za nadaljnji razvoj, s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 smo si zastavili  tudi jasen cilj, to je ustvariti 3,7-4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj do leta 2021. Ključno sporočilo, ki ga želim danes deliti je, da smo mi vsi soodgovorni za realizacijo tega cilja. Ne računamo zgolj na načelno podporo občin pri udejanjanju zastavljenih ukrepov, računamo na njihovo aktivno udeležbo. Na podlagi današnje razprave v to niti najmanj ne dvomim.«

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo se tako z že izvedenimi ukrepi kot tistimi, ki so še v izvajanju, zavezali k aktivni, odgovorni in jasni politiki razvoja turizma. Rast turizma v Sloveniji ni naključna, temveč je posledica aktivnih ukrepov ministrstva in učinkovite promocije, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s turističnim gospodarstvom in ostalimi deležniki slovenskega turizma. Močno se zavedamo, da je za razvoj turizma nujno sodelovanje vseh ključnih deležnikov slovenskega turizma, od države, gospodarstva, občin in lokalnih skupnosti, kjer se turizem dejansko odvija. Verjamem, da si bodo občine, ki predstavljajo vodilne destinacije slovenskega turizma, še toliko bolj kot do sedaj, prizadevale za rast in razvoj turizma, da bodo zagotavljale učinkovito vpetost turizma v celostni razvoj lokalne skupnosti, spodbujale vse s turizmom neposredno in posredno povezane deležnike v destinaciji ter v okviru svojih pristojnosti nudile ugodne pogoje za konkurenčno in učinkovito upravljanje destinacij.«  

mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, orisala aktualne izzive turizma v luči novih trendov in rasti, načine sodelovanja z občinami in destinacijami na področju razvoja in trženja turizma ter izpostavila temeljno vlogo destinacijskih organizacij v tem procesu: »Vsi, tako v Slovenski turistični organizaciji, turističnem gospodarstvu kot na strani naših destinacijskih partnerjev, si prizadevamo za razvoj in trženje Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja. V tem smo resnično vsi poenoteni, kar ocenjujem za izreden dosežek nove strategije in aktivnega dela z našimi partnerji. Vesela sem, da se vsi deležniki zavedajo odgovornosti in priložnosti, ki jo prinaša rast turizma, predvsem pa nujnosti takojšnjih ukrepov za razvoj Slovenije kot butične zelene destinacije s produkti z višjo dodano vrednostjo.«


Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem, je izpostavila številne aktualne projekte ministrstva: »Zelo aktivni smo pri zagotavljanju ustreznih sistemskih pogojev. Med drugim smo pripravili predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma in novega Zakona o Kobilarni Lipica. Oba zakona sta sedaj v obravnavi v Državnem zboru RS. Pripravljamo tudi celovito posodobitev kategorizacije nastanitvenih obratov. Odprta imamo dva javna razpisa: javni razpis za sofinanciranje implementacije okoljskih znakov v nastanitvenih obratih v višini 98 tisoč evrov in javni razpis za sofinanciranje razvoja integralnih turističnih proizvodov v višini 8 milijonov evrov. V prihodnjih tednih bo objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v višini 3,3 milijone evrov, s katerim želimo predvsem okrepiti digitalno promocijo vodilnih destinacij. Pričeli smo tudi z realizacijo ostalih ukrepov, ki jih predvideva strategija.«