Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu - AR 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 80 z dne 29. 12. 2017, objavil nov Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu- AR 2017.

 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo  na dva roka, in sicer: 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

 

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu, ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe v aprilu 2017. Najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000,00 evrov, najvišji pa 1.000.000,00 evrov.

 

Več informacij na povezavi.