Skoči na vsebino

NOVICA

Prva podelitev akreditacij medicinskim laboratorijem

Slovenska akreditacija (SA) je podelila prve tri akreditacije medicinskim laboratorijem in s tem zaključila projekt uvedbe akreditiranja medicinskih laboratorijev po zahtevah SIST EN ISO 15189:2013,  Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost.

Akreditacije so bile podeljene:

Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo,

Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana; Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo (Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih označevalcev in 24-urni laboratorij) in

Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino; Centru za ugotavljanje označevalcev okužb.


Obseg preiskav, za katere je posamezna organizacija pridobila akreditacijo je razviden iz priloge k akreditacijski listini. Priloge bodo objavljene na spletni strani SA www.slo-akreditacija.si.

Tudi ostalim medicinskim laboratorijem je sedaj dana možnost, da dokažejo svojo kompetenost z neodvisno potrditvijo ter v skladu z načinom in pravili, ki so v uporabi vsepovsod po svetu. Podeljene akreditacije so prispevek k usmerjenosti v kakovost v zdravstvu in spodbuda vsem medicinskim laboratorijem za stalno izboljševanje kakovosti in zanesljivosti svojega dela. Dvig kakovosti dela medicinskih laboratorijev zagotavlja zanesljivejše rezultate, na osnovi katerih se vsakodnevno sprejemajo pomembne medicinske odločitve.

Že spomladi 2018 SA pričakuje evalvacijo s stani Evropskega združenja za akreditacijo (EA), kar bo ob ugodnem izidu omogočilo razširitev sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij za področje medicinskih laboratorijev in s tem mednarodno veljavnost podeljenih akreditacij.

Več informacij o akreditaciji najdete na spletni strani www.slo-akreditacija.si